9.9.2022

Gravar música

Para copiar e gravar música, como norma xeral, precísase permiso.