9.9.2022

Limiar de orixinalidade

Para estar protexida, unha obra debe ser independente e orixinal.