9.9.2022

Para modificar unha obra, precísase o permiso do autor.