9.9.2022

Uso de fotografías

Coa licenza de dereitos de autor de CEDRO poden copiarse fotografías de publicacións e de Internet, e incluírse como parte, por exemplo, dunha presentación ou proxecto persoal.