9.9.2022

Vixencia dos dereitos de autor

Os dereitos de autor están vixentes 70 anos desde o final do ano do falecemento do autor.