9.9.2022

Xeración dos dereitos de autor

Os dereitos de autor xéranse automaticamente no momento de creación dunha obra.