Autors

Autors

Kopiosto ha produït el servei de Kopiraittila Academy i el material inclòs en aquest servei. L’adaptació i la traducció les ha dut a terme CEDRO, amb la llicència corresponent per a Espanya, i s’ha anomenat Aula Universitària del Dret d’Autor. El Ministeri d’Educació i Cultura de Finlàndia ha finançat en part la producció del material didàctic per al seu país.

© Kopiosto ry

El material de l’Aula Universitària del Dret d’Autor ha estat recollit per Johanna Haapiainen-Makkonen i Kirsi Salmela.

Disseny tècnic i execució del material: JCO Digital
Il·lustració: Simon Bussman i Tarja Petrell

© Kopiosto ry.
De la versió espanyola © CEDRO
Es prohibeix la utilització comercial i econòmica del material i l’ús no autoritzat com a part d’un altre servei sense el permís de Kopiosto i CEDRO.