Materials de vídeo

En aquesta pàgina hi trobareu els materials de vídeo de l’Aula del Dret d’Autor, així com tasques per reflexionar sobre qüestions relacionades amb els drets d’autor. Els vídeos que són a l’Aula del Dret d’Autor es poden mostrar en l’ensenyament no comercial.

Campanya d’informació sobre drets d’autor

Els drets d’autor

Què són els drets d’autor? Quina mena d’obres estan protegides i per a qui es generen drets d’autor?

Drets econòmics i morals

Quins drets té l’autor? Què són els drets econòmics i els drets morals?

Com es poden fer servir les obres?

Quan cal permís per utilitzar la feina d’altres persones, per exemple, imatges? I quan es pot fer servir la feina sense permís?