Projecte cultural

Redactat per: Sari Auramo i Kirsi Salmela

L’objectiu del projecte és presentar obres del país (llibres, música, obres d’art, etc.) al centre
educatiu associat estranger i conèixer les obres d’aquell país presentades pel centre educatiu
associat. Es tracta de guiar els alumnes a conèixer diferents camps creatius, utilitzar i produir els
seus propis textos, gaudir-ne i expressar-se a partir del projecte. En el projecte, també s’aprèn
sobre els drets d’autor i quina aplicació tenen en la producció pròpia.

El projecte està concebut per dur-se a terme com a projecte internacional. Al projecte internacio-
nal s’ha de fer servir l’anglès o una altra llengua comuna. El projecte també es pot fer conjunta-
ment amb una altra classe espanyola o dins de la mateixa classe.

També podeu descarregar la guia en format PDF aquí.

Adequat per a: Primària, ESO, batxillerat, formació professional

Durada: 6-10 classes. El temps emprat depèn de la quantitat d’obres presentades i dels mètodes de treball triats. La durada del projecte es pot planificar en funció del temps disponible. Algunes parts del projecte també es poden fer en el temps lliure.

Què es fa al projecte:

 • Els alumnes coneixen la literatura, la música i les arts visuals del seu país.
 • Els alumnes presenten els llibres, la música i les arts visuals triats als companys a través de diferents mitjans lingüístics i pictòrics.
 • Els alumnes coneixen la literatura, la música i les arts visuals del país associat.

Objectius d’aprenentatge:

El projecte està relacionat amb una àmplia gamma de coneixements, com les competències de les tecnologies de la informació i la comunicació (L5), la multialfabetització (L4) i les competències culturals, la interacció i l’expressió (L2). Al projecte es pot fer treball en equip entre diferents assignatures. Al projecte també es poden visitar la biblioteca o museus d’art, i col·laborar-hi. El projecte és idoni, en particular, per a l’ensenyament de llengua i literatura, música, arts plàstiques i, com a projecte internacional, també de l’idioma estranger utilitzat en el projecte (per exemple, anglès, portuguès, alemany, francès).

El projecte:

 • Estimula els alumnes a conèixer la literatura, la música i les arts visuals del país i els autors d’aquests camps.
 • Impulsa els alumnes a conèixer nous tipus de literatura, música i art.
 • Impulsa els alumnes a percebre l’art, el medi ambient i altres cultures visuals de manera multisensorial i fent fotografies.
 • Anima els alumnes a desenvolupar el llenguatge i la imaginació a través de l’expressió pictòrica i lingüística.
 • Impulsa els alumnes a aprofitar una varietat de mitjans per produir i presentar informació i idees.
 • Guia els alumnes perquè produeixin textos narratius, descriptius i d’altres en un entorn multimèdia.
 • Ensenya a entendre i respectar els drets d’autor en la producció pròpia.
 • Impulsa els alumnes a fer servir un idioma estranger i els anima a practicar els seus coneixements lingüístics utilitzant també les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Ensenya a fer servir diferents sistemes de comunicacions i aplicacions, també en la interacció internacional.
 • Millora les habilitats d’interacció i treball en equip.

La planificació del projecte

Buscar i triar un company de projecte

La manera més fàcil de trobar un company de projecte per a un projecte internacional és a través d’eTwinningin.

Es poden trobar escoles per a un projecte espanyol, per exemple, en grups de Facebook.

Cal triar la plataforma del projecte

Els resultats generats al projecte s’han de compartir en una plataforma adequada a internet, a la qual puguin accedir fàcilment tots els participants. És recomanable que almenys una part del material es pugui desar amb contrasenya.

En el cas d’un projecte eTwinning internacional, es pot utilitzar la plataforma de projecte TwinSpace.

Si només hi ha participants finlandesos al projecte, es pot utilitzar, per exemple, el lloc web Peda.net, diversos serveis al núvol o una altra plataforma proporcionada per l’escola.

Normes del projecte

Es creen normes per a la col·laboració recollint junts les idees dels alumnes amb l’escola associada sobre quin tipus de coses es poden fer o no en el projecte. Al projecte internacional s’ha de fer servir l’anglès o una altra llengua comuna.

Les dues escoles han de recopilar idees sobre algunes de les àrees temàtiques següents:

 • Cortesia, fer comentaris, objectivitat.
 • Responsabilitat pròpia (fer-ho tan bé com sigui possible).
 • Regles del treball en equip.
 • Els drets d’autor.
  • Jo com a autor.
  • Ús de les obres creades per altres persones (imatges, música) i respecte pels drets d’autor.

Els docents han d’intercanviar informació entre ells per posar en comú els aspectes considerats més importants a cada escola i prendre l’última decisió sobre les normes finals. Al mateix temps, cal decidir quina escriurà escriu les normes que es mostraran a la pàgina del projecte. Les normes també es poden redactar en format de pòster o similar.

Suggeriment d’aplicació: Padlet

Comproveu per endavant que teniu els permisos necessaris en regla per compartir els treballs dels alumnes. En el cas d’alumnes menors d’edat, cal el permís dels tutors per compartir les imatges i els treballs dels alumnes.

Execució del projecte

Obrir el tema

Per començar, es debat juntament amb els alumnes quins tipus d’autors de treball creatiu hi ha, quin tipus d’obres creen i quins autors espanyols o catalans i obres famoses coneixen.

Consell: Els alumnes poden jugar al joc de memòria dels cursos 1r-3r de primària de l’Aula del Dret d’Autor com a orientació per a la tasca.

Es parla dels drets d’autor (què són els drets d’autor, per a qui es generen els drets d’autor, quin tipus de feina està protegida per drets d’autor) i les bones pràctiques (com puc incorporar imatges, música, etc, en un treball). Per ensenyar i aprendre sobre els drets d’autor, podeu utilitzar els materials de l’Aula del Dret d’Autor, com ara els jocs per als diferents cursos, els resums de projectes, la màquina de resums i els exemples per citar les fonts.

Consell: Els jocs d’orientació amb codis QR per a alumnes de 4t-6è de primària i 1r-2n d’ESO també estan disponibles en anglès a l’Aula del Dret d’Autor.

Es presenten als alumnes de l’escola associada. Els alumnes poden escriure cartes breus de presentació o fer un vídeo curt en què parlin de la seva classe, escola i el seu país (o una altra divisió territorial). Al projecte internacional cal fer servir l’anglès o una altra llengua comuna.

Suggeriment de tasca

Es fan jocs de bingo amb els alumnes sobre diverses obres i autors de treballs creatius. Per exemple, al tauler de joc hi ha autors de treball creatiu i a les targetes, unes quantes obres. La idea del joc és unir l’autor amb la seva obra.

PROJECTE DE LITERATURA

 1. Els alumnes trien diferents llibres espanyols o catalans en grups de 3-4 persones i recopilen informació sobre l’escriptor i el llibre. Es pot recórrer a una biblioteca. Es buscainformació sobre llibres i escriptors a la biblioteca o a internet. El projecte de literatura es pot fer en col·laboració amb la biblioteca.

 2. Es fan presentacions de PowerPoint, tràilers o similars dels llibres. El treball es comparteix amb l’escola associada a la plataforma del projecte. En fer el projecte, cal tenir en compte els drets d’autor i les cites de les fonts. A l’Aula del Dret d’Autor hi trobareu instruccions sobre els drets d’autor i sobre com se citen textos, s’inclouen imatges en un treball i se citen les fonts.

  Resum de projecte

  Instruccions per al projecte del tràiler d’un llibre

 3. Reflexionar sobre què signifiquen els drets d’autor per a l’escriptor com a autor. Els alumnes també es poden posar en contacte, per exemple, amb un editor o un escriptor i preguntar-los què són els drets d’autor.

  Consell: Buscar als crèdits dels llibres com s’ha d’indicar el titular dels drets d’autor (el titular dels drets d’autor s’esmenta després del símbol ©).

 4. Veure les presentacions de l’escola associada. Parlar de quines diferències i similituds hi ha als llibres, si s’ha identificat cap llibre o escriptor, si la cultura i l’entorn es reflecteixen als llibres.

Exemples de quina informació es pot buscar de l’escriptor i el llibre:

 • Quan ha viscut l’escriptor?
 • Quants llibres ha publicat?
 • Quina mena de llibres ha publicat (llibres infantils o juvenils, novel·les, llibres de suspens,
  llibres de ciència-ficció, poemes, còmics, no-ficció, biografies, novel·les històriques, etc.)?
 • Els llibres s’han traduït a diversos idiomes?
 • De què tracta el llibre triat?
 • Com és el protagonista?

PROJECTE DE MÚSICA

 1. Els alumnes busquen en grups compositors, lletristes, cantants i grups del seu entorn de diferents gèneres musicals. Alguns exemples de gèneres musicals són pop, rock, hip-hop, rap, heavy-metal, clàssica, música lleugera i cançó infantil.

  Fan una llista plegats d’autors de diferents gèneres musicals, dels quals cada grup ha de triar de qui o quins fan el treball en grup. Cada grup tria un gènere musical diferent, per la qual cosa també es podrà conèixer un estil de música diferent alhora.

 2. En grups, els alumnes busquen informació sobre els autors i la música. Després, totes les presentacions s’han d’unir en una de sola, que es comparteix amb l’escola associada a la plataforma de projecte acordada.

 3. En fer el projecte, cal tenir en compte els drets d’autor i citar les fonts. A l’Aula del Dret d’Autor hi trobareu instruccions sobre els drets d’autor i sobre com s’han de citar textos, incloure imatges i música en un treball i citar les fonts.

  Resum d’un projecte

 4. Conèixer el projecte de l’escola associada i la música del seu país. Considerar, per exemple, si la cultura es reflecteix d’alguna manera en la música o si els nens i joves de la seva mateixa edat escolten música diferent. Coneixíeu algun dels compositors, cantants o grups que han presentat els alumnes de l’escola associada?

Suggeriment de tasca

Considereu què signifiquen els drets d’autor per als creadors de música i de quina manera se’ls pot pagar per la seva feina.

Els alumnes també es poden posar en contacte, per exemple, amb una editora musical o un creador de música i preguntar-los què signifiquen els drets d’autor per a ells.

Consell: Els alumnes més grans poden jugar al joc de l’artista que hi ha a la classe de 1r-2n d’ESO de l’Aula del Dret d’Autor.

PROJECTE D’ARTS VISUALS

 1. Coneixen junts l’art del seu territori. Les obres d’art es poden buscar a les pàgines web de galeries i museus o visitar un museu d’art. Els alumnes trien en grups un artista espanyol o català i busquen informació sobre ell i les seves obres d’art. Per exemple, quan ha viscut l’artista, quin període artístic representa, a quins museus d’art hi ha les seves obres, etc.

 2. Es fa una presentació de PowerPoint o similar sobre els artistes que es pot compartir amb l’escola associada a la plataforma de projecte acordada. Amb les obres d’art també es pot fer, per exemple, un collage de fotos. Quan es fa el projecte, cal tenir en compte els drets d’autor i citar les fonts. A l’Aula del Dret d’Autor hi trobareu instruccions sobre els drets d’autor i sobre com s’han de citar textos, incloure imatges en un treball i citar les fonts.

  Resum de projecte

  Suggeriment d’aplicacions: PhotoCollage, PhotoJoiner

 3. Conèixer el projecte de l’escola associada i les arts visuals del seu país. Considereu, per exemple, si la cultura de diferents països té cap influència en l’art, si la cultura o l’entorn es reflecteixen d’alguna manera a les obres d’art.

AVALUACIÓ

Finalment, avalueu amb els alumnes com s’han desenvolupat les seves habilitats durant el treball.