Proxecto cultural

Redactado por: Sari Auramo e Kirsi Salmela

O obxectivo do proxecto é presentar obras españolas (libros, música, obras de arte, etc.) á escola asociada estranxeira e coñecer as obras dese país presentadas pola escola asociada. O obxectivo do proxecto é guiar os alumnos a coñecer diferentes campos creativos, utilizar e producir os seus propios textos, gozar deles e expresarse coa súa axuda. No proxecto, tamén se aprenderá sobre os dereitos de autor e a súa aplicación na produción propia.

O proxecto está concibido para levarse a cabo como un proxecto internacional. No proxecto internacional, usarase o inglés ou outro idioma común. O proxecto tamén pode realizarse conxuntamente con outra clase española ou unicamente na propia clase.

Tamén pode descargar a guía en formato pdf aquí.

Axeitado para: Primaria, ESO, Bacharelato, Formación Profesional

Duración: 6-10 clases. O tempo empregado dependerá da cantidade de obras presentadas e dos métodos de traballo elixidos. A duración do proxecto pode planificarse en función do tempo dispoñible. Algunhas partes do proxecto tamén poden realizarse no tempo de lecer.

Que se vai facer no proxecto:

 • Os alumnos coñecerán a literatura, a música e as artes visuais do seu propio país.
 • Os alumnos presentarán os libros, a música e as artes visuais elixidas aos compañeiros a través de distintos medios lingüísticos e pictóricos.
 • Os alumnos coñecerán a literatura, a música e as artes visuais do seu país asociado.

Obxectivos de aprendizaxe:

O proxecto está relacionado cunha ampla gama de coñecementos, como as competencias das tecnoloxías da información e a comunicación, a multialfabetización e as competencias culturais, a interacción e a expresión. No proxecto, pode facerse traballo en equipo entre diferentes materias. No proxecto, tamén poden visitarse a biblioteca ou museos de arte, e colaborar con eles. O proxecto é idóneo, en particular, para a ensinanza de lingua española e literatura, música artes plásticas e, como proxecto internacional, tamén do idioma estranxeiro utilizado no proxecto (por exemplo, inglés, portugués, alemán, francés).

O proxecto:

 • estimula os alumnos a coñecer a literatura, a música e as artes visuais do seu país e os autores destes campos
 • impulsa os alumnos a coñecer novos tipos de literatura, música e arte
 • impulsa os alumnos a percibir a arte, o medio ambiente e outras culturas visuais de forma multisensorial e facendo fotografías
 • anima os alumnos a desenvolver a súa linguaxe e imaxinación a través da expresión pictórica e lingüística
 • impulsa os alumnos a aproveitar unha variedade de medios para producir e presentar a información e ideas
 • guía os alumnos para que produzan textos narrativos, descritivos e doutro tipo nunha contorna multimedia
 • ensina a entender e respectar os dereitos de autor na produción propia
 • impulsa os alumnos a usar un idioma estranxeiro e anímaos a practicar os seus coñecementos lingüísticos utilizando tamén as tecnoloxías da información e a comunicación
 • ensina a usar distintos sistemas de comunicacións e aplicacións, tamén na interacción internacional
 • mellora as habilidades de interacción e traballo en equipo

Planificación do proxecto

Buscar e elixir un compañeiro de proxecto

A forma máis fácil de atopar un compañeiro de proxecto para un proxecto internacional é a través de eTwinning.

Poden atoparse escolas asociadas aptas para un proxecto español, por exemplo, en grupos de Facebook.

Elixirase a plataforma do proxecto

Os resultados xerados no proxecto distribuiranse nunha plataforma axeitada en Internet. Unha axeitada é aquela á que accedan facilmente todos os participantes. É bo se cando menos parte do material pode gardarse con contrasinal.

No caso dun proxecto eTwinning internacional, pode utilizarse a plataforma de proxecto TwinSpace.

Se só hai participantes españois no proxecto, poden utilizarse, por exemplo, o sitio web Peda.net, varios servizos na nube ou outra plataforma proporcionada pola escola.

Normas do proxecto

Crearanse normas para a colaboración recollendo xuntos as ideas dos alumnos coa escola asociada sobre que tipo de cousas se poden facer ou non no proxecto. No proxecto internacional, usarase o inglés ou outro idioma común.

Ambas escolas recompilarán ideas sobre algunhas das seguintes áreas temáticas:

 • cortesía, facer comentarios, obxectividade
 • responsabilidade propia (esmero, facelo o mellor posible)
 • regras do xogo do traballo en equipo
 • dereitos de autor (eu como autor) e uso das obras creadas por outros e respecto aos dereitos de autor (imaxes, textos, música)

Os profesores intercambiarán información entre eles sobre os temas presentados como máis importantes en cada escola e tomarán a última decisión sobre que cuestións elixir para as normas. Ao mesmo tempo, decidirase que colexio escribirá as normas que se van mostrar na páxina do proxecto. As normas tamén poderán facerse debuxando un póster ou semellante.

Suxestión de aplicación: Padlet

Comprobe por adiantado que ten os permisos necesarios en regra para compartir os traballos dos alumnos. No caso de alumnos menores de idade, precísase o permiso dos titores para compartir as imaxes e os traballos dos alumnos.

Execución do proxecto

Abrir o tema

Para comezar, debaterase xunto cos alumnos que distintos tipos de autores de traballo creativo hai, que tipo de obras crean, que autores españois e obras famosas coñecen os alumnos.

Consello: Os alumnos poden xogar ao xogo de memoria dos cursos 1.º-3.º de Primaria da Aula do Dereito de Autor como orientación para a tarefa.

Falarase dos dereitos de autor (que significan os dereitos de autor, para quen se xeran os dereitos de autor, que tipo de traballo está protexido por dereitos de autor) e as boas prácticas (como podo incorporar imaxes, música, etc. ao meu traballo). Para ensinar e aprender sobre os dereitos de autor, pode utilizar os materiais da Aula do Dereito de Autor, como os xogos para os diferentes cursos, os resumos de proxectos, a máquina de resumos e os exemplos para citar as fontes.

Consello: Os xogos de orientación con códigos QR para alumnos de 4.º-6.º de Primaria e 1.º-2.º de ESO tamén se atopan en inglés na Aula do Dereito de Autor.

Presentaranse aos alumnos do colexio asociado. Os alumnos poden escribirse breves cartas de presentación ou facer un vídeo curto cos alumnos onde falen da súa clase, escola e España. No proxecto internacional, usarase o inglés ou outro idioma común.

Suxestión de tarefa

Faranse xogos de bingo cos alumnos sobre diferentes obras e autores de traballos creativos. Por exemplo, no taboleiro de xogo, haberá autores de traballo creativo e, nas tarxetas, distintas obras. A idea do xogo é unir o autor e a obra correctos.

PROXECTO DE LITERATURA

 1. Os alumnos elixirán diferentes libros españois en grupos de 3-4 persoas e recompilarán información sobre o escritor e o libro. Na biblioteca, tamén poden coñecerse distintos libros españois. Buscarase información sobre libros e escritores na biblioteca ou en Internet. O proxecto de literatura pode facerse en colaboración coa biblioteca.
 2. Faranse presentacións de PowerPoint, de avances ou semellantes dos libros. O traballo compartirase coa escola asociada na plataforma do proxecto elixida. Ao realizar o proxecto, deben terse en conta os dereitos de autor e as citas das fontes. Na Aula do Dereito de Autor, atopará instrucións sobre os dereitos de autor, como citar textos, incluír imaxes nun traballo e citar as fontes.

  Resumo de proxecto

  Instrucións para o proxecto do avance dun libro
 3. Reflexionar sobre o que significan os dereitos de autor para o escritor como autor. Os alumnos tamén poden pórse en contacto, por exemplo, cun editor ou un escritor e preguntarlles o que significan os dereitos de autor para eles.

  Consello: Buscar na páxina do título dos libros como se indica o titular dos dereitos de autor no libro (na páxina do título, o titular dos dereitos de autor menciónase despois do símbolo ©).
 4. Ver as presentacións da escola asociada. Falar de que diferenzas e semellanzas había nos libros, se identificou algún libro ou escritor, se a cultura e a contorna se reflicten nos libros.

Exemplos de que información se pode buscar do escritor e o libro:

 • Cando viviu o escritor?
 • Cantos libros publicou?
 • Que tipo de libros publicou o escritor (libros infantís ou xuvenís, novelas, libros de suspense, libros de ciencia ficción, poemas, cómics, non ficción, biografías, novelas históricas, etc.)?
 • Os seus libros traducíronse a diferentes idiomas?
 • De que trata o libro elixido?
 • Como é o protagonista?

PROXECTO DE MÚSICA

 1. Os alumnos buscarán en grupos compositores, letristas, cantantes e grupos españois de diferentes xéneros musicais. Algúns exemplos de xéneros musicais son pop, rock, hiphop, rap, heavy, metal, clásica, música lixeira e canción infantil. Farán unha listaxe xuntos de autores españois de diferentes xéneros musicais, dos cales cada grupo elixirá de quen fan o traballo en grupo. Cada grupo elixirá un xénero musical diferente, polo que tamén poderá coñecerse un estilo de música distinto ao mesmo tempo.
 2. En grupos, os alumnos buscarán información sobre os autores e a música española. Despois, todas as presentacións uniranse nunha, que se compartirá coa escola asociada na plataforma de proxecto acordada.
 3. Ao realizar o proxecto, deben terse en conta os dereitos de autor e as citas das fontes. Na Aula do Dereito de Autor, atopará instrucións sobre os dereitos de autor, como citar textos, incluír imaxes e música nun traballo e citar as fontes.

  Resumo dun proxecto
 4. Coñecer o proxecto da escola asociada e a música do seu país. Considerar, por exemplo, se a cultura se reflicte dalgún xeito na música ou se os nenos e mozos da súa mesma idade escoitan música diferente. Coñecía algún dos compositores, cantantes ou grupos que presentaron os alumnos da escola asociada?

Suxestión de tarefa

Considerar o que significan os dereitos de autor para os creadores de música e de que xeito se lles pode pagar polo seu traballo.

Os alumnos tamén poden pórse en contacto, por exemplo, cunha editora musical ou un creador de música e preguntarlles o que significan os dereitos de autor para eles.

Consello: Os alumnos maiores poden xogar ao xogo do artista que se atopa na clase de 1.º-2.º de ESO na Aula do Dereito de Autor.

PROXECTO DE ARTES VISUAIS

1. Coñecerán xuntos a arte galega. As obras de arte poden buscarse nas páxinas web dos museos ou visitar un museo de arte. Os alumnos elixirán en grupos un artista español e buscarán información sobre el e as súas obras de arte. Por exemplo, cando viviu o artista, a que período artístico representa, en que museos de arte están as súas obras, etc.

2. Farase unha presentación de PowerPoint ou semellante sobre os artistas que pode compartirse coa escola asociada na plataforma de proxecto acordada. Coas obras de arte tamén se pode facer, por exemplo, unha colaxe de fotos sempre que se dispoña de autorización para iso, sexa de aplicación un límite ou excepción ou se trate de obras de arte en dominio público. Ao realizar o proxecto, deben terse en conta os dereitos de autor e as citas das fontes. Na Aula do Dereito de Autor, atopará instrucións sobre os dereitos de autor, como citar textos, incluír imaxes nun traballo e citar as fontes.

Resumo de proxecto

Suxestión de aplicacións: PhotoCollagePhotoJoiner

3. Coñecer o proxecto da escola asociada e as artes visuais do seu país. Considerar, por exemplo, se a cultura de diferentes países ten algunha influencia na arte, se a cultura ou a contorna se reflicten dalgún xeito nas obras de arte.

AVALIACIÓN

Por último, avalíe xunto aos alumnos como se desenvolveron as súas propias habilidades durante o traballo.