Recorrido para la producción personal

O proceso de produción creativa segue os pasos do traballo por proxectos. O percorrido para a produción persoal pode utilizarse en calquera curso no que se traballe con tarefas de aprendizaxe baseadas en proxectos.

A produción persoal está relacionada coa planificación do traballo, a creación da produción persoal, a publicación e a avaliación. Hai cinco pasos no proceso da produción persoal:

  1. Elección e acoutación do tema
  2. Busca de información
  3. Produción propia
  4. Publicación da produción
  5. Avaliación

A seguinte imaxe proporciona consellos e ferramentas para o proceso de produción persoal. Fai clic nas iconas para pasar dun paso a outro ou cara adiante e cara atrás.