Accesibilidade do sitio web auladerechodeautor.org

Accesibilidade significa que os sitios web e as aplicacións móbiles e o seu contido son de tal xeito que calquera persoa pode usalos e entender o que se di neles.

O servizo en liña auladerechodeautor.org é un conxunto de materiais lúdicos producidos por Kopiosto para aprender e ensinar sobre os dereitos de autor, cuxa adaptación foi levada a cabo coa súa autorización por CEDRO e CEDRO conta con licenza para España. Está dirixido a diferentes niveis educativos e grupos de idade, e ofrece información sobre os dereitos de autor.

Esta declaración de accesibilidade realizouse o 1/2/2020. Indica en que medida o sitio web auladerechodeautor.org cumpre cos criterios utilizados para determinar a accesibilidade. Os criterios defínense nas pautas de accesibilidade do sitio web (Pautas de Accesibilidade para o Contido Web ou WCAG). O obxectivo das pautas WCAG é garantir que as persoas con diferentes graos de discapacidade tamén poidan usar os servizos en liña de diferentes xeitos. A conformidade cos requisitos avalíase e defínese en tres niveis: Nivel A, Nivel AA e Nivel AAA.

O sitio web auladerechodeautor.org cumpre, en gran medida, cos niveis dos requisitos das Pautas de accesibilidade para o contido web (WCAG) 2.1.

  • En principio, tívose en conta a claridade e o suficiente contraste gráfico na usabilidade do sitio web e no deseño visual e a súa execución.
  • auladerechodeautor.org baséase en experiencias e impresións visuais e, a respecto da accesibilidade, tívose en conta a funcionalidade do programa do lector de pantalla, mais, por exemplo, non se produciron equivalentes de texto para imaxes e vídeos destinados a persoas con discapacidade visual.
  • O sitio web está dispoñible en tabletas, ordenadores e smartphones.
  • Pode navegar polo sitio web usando o teclado.

Compatibilidade con navegadores e tecnoloxías de asistencia

Este sitio está deseñado para ser compatible cos seguintes navegadores:

  • Chrome
  • Firefox
  • Edge
  • Safari

Este sitio está deseñado para ser compatible coas seguintes tecnoloxías de asistencia:

  • Lector de pantalla

Problemas de accesibilidade coñecidos

A continuación, descríbense os problemas de accesibilidade coñecidos. Se observa algún problema no sitio que non apareza na listaxe, póñase en contacto connosco.

Xogos:

O sitio web auladerechodeautor.org inclúe xogos, cuxo obxectivo consiste en afondar nos coñecementos dos dereitos de autor. Os xogos non son tecnicamente accesibles. Toda a información contida nos xogos tamén se presenta no sitio web como arquivos de texto accesibles.

Imaxes:

A algunhas imaxes fáltanlles descricións de texto. Porén, as infografías, como norma xeral, si teñen unha descrición textual.

Niveis de encabezamento:

Nos resumos, os niveis de encabezamento internos da listaxe non coinciden coa orde dos encabezamentos h1, h2, h3 e h4.

Datos de contacto
CEDRO, comunicacion@cedro.org