Instrucións de uso do sitio web

Pode utilizar o material da Aula do Dereito de Autor como unha unidade ou como parte dunha ou dúas clases para ensinar e repasar un determinado tema, por exemplo, antes de comezar un proxecto ou como parte doutra unidade didáctica. Con axuda da guía de autoaprendizaxe para a formación de profesorado e centros de ensino secundario, tamén pode aprender sobre os dereitos de autor de forma independente. Nos cursos inferiores, poden familiarizarse co tema mediante exemplos e facendo as tarefas xuntos.

Para os diferentes cursos e niveis de ensino, hai material lúdico no seu propio espazo e, na sala de vídeo, atopará material adicional para a ensinanza dos dereitos de autor e a realización de diversos tipos de traballos creativos.

Agradecemos os seus comentarios: comunicacion@cedro.org

Uso da páxina web

O material funciona tanto en terminais como en dispositivos móbiles.

Educación Primaria e ESO:

Para entrar e saír das clases, hai que facer clic no picaporte da porta. As tarefas atópanse tras as iconas que se moven nas clases.

No corredor e nas clases da Aula do dereito de Autor, pode desprazarse lateralmente pola pantalla facendo clic co rato ou co dedo cara á esquerda e a dereita nunha pantalla táctil.

Cando a tarefa se realizou correctamente, aparece unha marca de visto no encerado. Esas marcas desaparecerán cando saia por completo da Aula do Dereito de Autor ou volva á páxina de inicio.

Centros de Ensino Secundario:

O material de Secundaria divídese en tres destrezas sobre os dereitos de autor: coñecementos dos dereitos de autor, uso de diferentes obras, así como busca de información e capacidade lectora crítica. Os xogos para practicar cada destreza atópanse nos farois pendurados do teito da cafetaría do nivel de formación. O resto dos materiais e as guías están no menú da esquina superior esquerda.

Despois de completar e aprobar os xogos para practicar cada destreza, o alumno consegue unha chave. Unha vez conseguida a chave en cada unha das tres destrezas, ábrese o cofre do exame final e o alumno pode facer o exame final das destrezas sobre os dereitos de autor.

Antes de xogar, os alumnos deben crear un nome de usuario. Unha vez rexistrados na Aula do Dereito de Autor, gardaranse as xogadas aprobadas nos xogos para practicar e o exame final, e o alumno poderá gardar o diploma no seu perfil para poder imprimilo máis tarde.

Despois de aprobar os materiais de Secundaria, tamén pode solicitar a insignia de Experto en dereitos de autor. A insignia solicítase introducindo o enderezo de correo electrónico no campo solicitado. As insignias concédense a través do servizo Open Badge Factory.

Universidade e formación de profesorado:

O material universitario da Aula do Dereitos de Autor é especialmente adecuado para estudantes universitarios dos primeiros cursos. O material universitario é autodirixido e está deseñado para estudarse de forma independente, por exemplo, como parte das habilidades dixitais.

Os profesores e os futuros profesores teñen o seu propio material onde se aprende sobre os dereitos de autor e as licenzas de uso especificamente relacionadas co ensino.

Despois de aprobar os materiais para a universidade e a formación de profesorado, tamén pode solicitar a insignia de Experto en dereitos de autor. A insignia solicítase introducindo o enderezo de correo electrónico no campo solicitado. As insignias concédense a través do servizo Open Badge Factory.

Benvido á Aula do Dereito de Autor!