Materiais de vídeo

Nesta páxina, atopará os materiais de vídeo da Aula do Dereito de Autor, así como tarefas para reflexionar sobre cuestións relacionadas cos dereitos de autor. Os vídeos que se atopan na Aula do Dereito de Autor poden mostrarse na ensinanza non comercial.

Campaña de información sobre os dereitos de autor

Os dereitos de autor

Que son os dereitos de autor? Que tipo de obras están protexidas e para quen se xeran dereitos de autor?

Dereitos económicos e morais

Que dereitos ten o autor? Que son os dereitos económicos e os dereitos morais?

Como podo usar as obras?

Cando preciso permiso para usar o traballo doutras persoas, por exemplo, uso de imaxes? E cando podo usar o traballo sen permiso?