Modificación dunha obra

Para a modificación dunha obra, por exemplo, para facer unha tradución ou unha adaptación, precísase o permiso do autor orixinal. O autor ten o dereito exclusivo a decidir sobre as modificacións da súa obra, como traducións ou adaptacións, noutro xénero literario ou artístico, ou utilizando outros métodos.

A obra que se orixina mediante a adaptación dunha obra denomínase obra derivada, cuxos dereitos de autor pertencen ao autor da adaptación, por exemplo, un tradutor. Porén, para explotar a súa obra, o autor dunha obra derivada precisa a autorización do autor da obra orixinal. A obra tampouco poderá alterarse nin pórse a disposición do público de xeito ou nun contexto no que se vulneren os dereitos morais do autor, ou sexa, o valor literario ou artístico, os lexítimos intereses ou a reputación do autor.

As condicións de uso ou da licenza da obra tamén poden impor restricións á modificación da obra. Por exemplo, o autor puido prohibir a modificación da súa obra nas condicións dunha licenza Creative Commons.

Modificación libre

Se o prazo de protección da obra orixinal venceu, non se precisa consentimento.

Lei de Propiedade Intelectual Art. 26

Para modificar unha obra, como norma xeral, precísase o permiso do autor.

A Lei de Propiedade intelectual permite a transformación dunha obra divulgada para parodiala, sempre que non se cause risco de confusión entre ambas obras nin se infira un dano á obra orixinal ou ao seu autor. Unha parodia pode ser, por exemplo, unha imitación irónica, esaxerada ou cómica da outra obra. Por exemplo, a intención é facer unha burla da obra orixinal ou do seu xénero.

A parodia contémplase no artigo 39 da Lei de Propiedade Intelectual.