Modificació d’una obra

Per a la modificació d’una obra, per exemple, per fer una traducció o una adaptació, es necessita el permís de l’autor original. L’autor té el dret exclusiu a decidir sobre les modificacions de la seva obra, com traduccions o adaptacions a un altre gènere literari o artístic, o utilitzant altres mètodes.

L’obra que s’origina mitjançant l’adaptació d’una obra s’anomena obra derivada, els drets de la qual pertanyen a l’autor de l’adaptació, per exemple un traductor. No obstant això, per explotar la seva obra, l’autor d’una obra derivada necessita l’autorització de l’autor de l’obra original. L’obra tampoc es pot alterar ni posar-se a disposició del públic de manera o en un context en què es vulnerin els drets morals de l’autor, és a dir, el valor literari o artístic, els legítims interessos o la reputació de l’autor.

Les condicions d’ús o de la llicència de l’obra també poden imposar restriccions a la modificació de l’obra. Per exemple, l’autor ha pogut prohibir la modificació de la seva obra en les condicions d’una llicència Creative Commons.

Modificació lliure

Si el termini de protecció de l’obra original ha vençut, no es necessita consentiment.

Llei de propietat intel·lectual, article 26

Per modificar una obra, en general, es necessita el permís de l’autor.

La Llei de propietat intel·lectual permet la transformació d’una obra divulgada per parodiar-la, sempre que no es causi risc de confusió entre ambdues obres ni s’infereixi un dany a l’obra original o al seu autor. Una paròdia pot ser, per exemple, una imitació irònica, exagerada o còmica de l’altra obra. Per exemple, la intenció és fer una burla de l’obra original o el seu gènere.

La paròdia es preveu en l’article 39 de la Llei de propietat intel·lectual.