Ús d’obres audiovisuals

Què són les obres audiovisuals?

Les obres audiovisuals són obres cinematogràfiques, segons s’estableix a la Llei de propietat intel·lectual. Són obres cinematogràfiques i altres obres audiovisuals les creacions expressades mitjançant una sèrie d’imatges associades, amb sonorització incorporada o sense, que estiguin destinades essencialment a ser mostrades mitjançant aparells de projecció o per qualsevol altre mitjà de comunicació pública de la imatge i del so, amb independència de la naturalesa dels suports materials d’aquestes obres. Per tant, es consideren obres cinematogràfiques tota mena d’obres que continguin imatges en moviment, tals com pel·lícules, programes de televisió, vídeos musicals, anuncis i vídeos en línia.

Ús d’obres audiovisuals en l’ensenyament

Es necessita el permís dels titulars de drets per projectar pel·lícules i altres obres i enregistraments audiovisuals en l’ensenyament.

Vídeos en línia

En l’ensenyament, com a regla general, es necessita permís per projectar vídeos en línia.

A internet hi ha materials audiovisuals de molts tipus per a l’ensenyament que es poden utilitzar d’acord amb les condicions d’ús del lloc web o servei.

En l’ensenyament, l’ús dels serveis de vídeo de xarxes socials a internet, als quals els usuaris poden agregar el seu propi contingut de vídeo, com YouTube i Vimeo, depèn en gran mesura de les condicions d’ús del servei. Les condicions d’ús de molts serveis permeten l’ús del servei exclusivament per a ús personal. Malgrat això, l’ús i la projecció de vídeos en l’ensenyament poden estar permesos, per exemple, amb una llicència Creative Commons. Llegeix més sobre les llicències Creative Commons.

No està permès mostrar i utilitzar material que s’hagi compartit a internet il·legalment.

Anuncis

Els anuncis de televisió i audiovisuals d’internet es consideren obres cinematogràfiques amb drets d’autor. De conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual, també es necessita el permís dels titulars dels drets per mostrar-los en l’ensenyament.

Programes de ràdio

Igualment, per transmetre programes de ràdio en l’àmbit educatiu es necessita autorització. Les obres radiofòniques estan protegides per drets d’autor. A més, les entitats de radiodifusió també ostenten drets connexos sobre les seves emissions o transmissions.

Llei de propietat intel·lectual, article 126

Per fer ús de programes de ràdio, es necessita autorització de l’entitat de radiodifusió.

Pel·lícules

En general, les pel·lícules es fan per distribuir-les en cinemes, lloguer d’enregistraments, plataformes i venda de DVDs. Les gravacions venudes en grans magatzems, botigues especialitzades i botigues en línia, com gravacions d’àudio, cassets d’idiomes o pel·lícules en vídeo i DVD, així com gravacions de negocis de lloguer de vídeos, estan destinades a l’ús privat.

Les gravacions comprades, prestades o llogades, com gravacions d’àudio, cassets d’idiomes o pel·lícules en vídeo i DVD, no poden copiar-se sense permís amb finalitats educatives. El permís per gravar o copiar pel·lícules ha d’obtenir-se directament dels titulars dels drets, com les companyies productores.

Amb el permís d’EGEDA, una pel·lícula gravada pot projectar-se en les activitats de l’aula, sense perjudici dels drets que els puguin correspondre a altres titulars de drets, representats per SGAE i DAMA. Per projectar una gravació a classe, igualment es necessita autorització.

L’entitat de gestió de drets de propietat intel·lectual EGEDA concedeix llicències per a la projecció de pel·lícules a l’aula. La llicència cinematogràfica autoritza els centres educatius i altres entitats a projectar pel·lícules de productores cobertes per la llicència. Amb llicència cinematogràfica, poden projectar-se pel·lícules adquirides legalment. Més informació sobre la llicència cinematogràfica. També es pot sol·licitar el permís a la productora de la pel·lícula.

Projectar una pel·lícula en un cercle tancat

Un acte no es considera públic si la projecció es produeix en un àmbit estrictament domèstic, com a casa entre família i amics, que no estigui integrat o connectat a una xarxa de difusió de qualsevol mena.

És un acte de comunicació pública aquell en què una pluralitat de persones pot tenir accés a l’obra sense prèvia distribució d’exemplars a cadascuna d’elles. En aquestes circumstàncies, no importa si l’esdeveniment és de pagament o gratuït, o la quantitat de persones presents.

Creació d’un cineclub

Les pel·lícules llogades, comprades en botigues i gravades de la televisió estan destinades, en principi, a l’ús privat i domèstic. Les activitats d’un cineclub no acostumen a ser d’ús privat, sinó una projecció pública. Per tant, per projectar pel·lícules en un cineclub es necessita el permís dels titulars dels drets.

Citacions de pel·lícules

De conformitat amb el límit de citació, també poden emprar-se fragments de pel·lícules. S’han de complir tots els requisits establerts en l’article 32.1 de la Llei de propietat intel·lectual, relatius al límit de citació. Igualment, es pot utilitzar una imatge d’una pel·lícula com a part d’un material didàctic o projecte d’acord amb el límit de citació.

Videojocs i jocs de consola

Els videojocs també són obres protegides per drets de propietat intel·lectual. Per tant, la seva reutilització (còpia, distribució, transformació, comunicació pública) també requereix l’autorització dels seus titulars de drets. Amb caràcter general, el titular de drets és l’empresa desenvolupadora o l’empresa productora, segons escaigui.