Sobre els drets d’autor

Què són els drets d’autor?

Els drets d’autor atorguen a l’artista o creador d’un treball creatiu el dret exclusiu a decidir com s’utilitza l’obra que ha creat. Cap obra es crea sense un autor. Els drets d’autor asseguren a l’autor d’un treball creatiu la possibilitat de guanyar-s’hi la vida. D’altra banda, la propietat intel·lectual és la denominació comuna per a un camp del dret la missió del qual és protegir tant els drets d’autor com els drets connexos o afins als drets d’autor, que són els drets que ostenten productors, editors de determinades publicacions, artistes, intèrprets o executants, entre d’altres.

Quan fas un dibuix, escrius una història, compons una peça musical o rodes una pel·lícula, ets l’autor que té el dret a decidir com pot utilitzar-se l’obra que has creat. Els drets d’autor entren en vigor tan bon punt es crea l’obra. Perquè una obra estigui protegida, no s’exigeix registre ni l’ús del símbol ©.

Els drets d’autor protegeixen el treball creatiu.

Els drets d’autor es fonamenten en lleis i acords internacionals. En el sector, s’han signat diversos convenis internacionals, que amplien la protecció també per a les obres originàries d’altres Estats contractants i per a les subjectes a la protecció dels drets connexos.

Principis fonamentals dels convenis internacionals

  • Protecció mínima, segons la qual un Estat contractant fa entrar en vigor, en la seva legislació pròpia, almenys el nivell mínim establert pel conveni.
  • Tracte nacional, segons el qual a les obres originàries d’un altre Estat contractant o subjectes a la protecció dels drets connexos se’ls conceixen, almenys, els mateixos drets que atorga la legislació del propi país.

La nostra legislació nacional també ha de tenir en compte les directives sobre els drets d’autor de la UE, que, en alguns aspectes, brinden un nivell de protecció superior al que exigeixen els convenis internacionals. A la pràctica, gairebé tot el material estranger gaudeix a Espanya del mateix nivell de protecció de drets d’autor que el material nacional.