Com obtenir la protecció dels drets d’autor

Els drets d’autor es generen automàticament en el moment de creació d’una obra. Per exemple, l’autor no necessita registrar una obra. Els drets per a una obra s’originen quan es pinta un quadre, es compon una composició o es crea un programa informàtic. L’autor no està obligat a publicar o fer pública la seva obra, de manera que també està protegida una obra desada en un calaix. Tampoc s’exigeix l’ús del símbol ©.

Els drets connexos també s’apliquen directament en virtut de la llei. No és necessari registrar de cap manera una interpretació, un enregistrament discogràfic o una fotografia. La protecció dels drets connexos sol començar quan es crea l’objecte de la protecció: quan s’enregistra una interpretació musical, quan es fa una fotografia, etc.

Els drets d’autor es generen automàticament

El símbol ©

La marca © és un símbol internacional que s’utilitza en una obra protegida per drets d’autor davant del nom de l’autor o el titular dels drets d’autor. En utilitzar el símbol ©, es pot indicar qui és el propietari dels drets d’autor d’una obra. No obstant això, per rebre la protecció o generar els drets d’autor no s’exigeix l’ús del símbol ©. L’absència del símbol de copyright o © en una obra tampoc suprimeix la protecció de drets d’autor d’una obra que arribi al nivell d’obra. Els drets d’autor es generen i la protecció comença en crear una obra, i no es requereix registre ni cap altre tràmit.

No hi ha formes especials establertes per a l’ús del símbol ©. El més habitual és que s’utilitzi en la forma de Copyright © seguit del nom de l’autor o titular dels drets i el primer any de publicació. La paraula copyright també es pot ometre. Per exemple, © CEDRO, 2000