Citacions

Les citacions

Poden agafar-se citacions d’obres publicades, d’acord amb l’article 32.1 de la Llei de propietat intel·lectual. Per fer servir citacions de conformitat amb l’article 32.1 de la Llei de propietat intel·lectual, no es necessita el permís de l’autor.

Aquest article exigeix que la citació es limiti a un fragment i s’utilitzi sempre amb una finalitat docent o de recerca.

La citació ha d’estar relacionada amb el tema que està tractant la persona que fa la citació en el seu text o presentació. En altres paraules, la citació ha de tenir una connexió rellevant amb el text propi. El límit de citació, per exemple, no permet agafar aforismes o extractes del text d’una altra persona només per despertar interès o adornar. Sense permís, tampoc es pot crear una obra que consisteixi en meres citacions. Les citacions solen utilitzar-se, per exemple, en tesis en què l’estudiant utilitza informació d’una recerca prèvia per tractar el seu propi tema.

L’extensió d’una citació s’ha de limitar a un fragment i fer-se en la mesura necessària per complir la finalitat perseguida. El propòsit de la citació és, normalment, aclarir o il·lustrar el tema tractat amb l’ajuda d’un exemple.

A més de textos, també poden citar-se, per exemple, dibuixos, fotografies i diagrames, si les imatges que se citen tenen una connexió rellevant adequada amb el text propi. No obstant això, en el cas d’imatges o fotografies aïllades, la citació les ha d’incloure íntegrament, no només un fragment.

En citar, s’ha d’indicar la font de la citació, és a dir, el nom de l’autor i l’obra font.

Llei de propietat intel·lectual, article 32.1

Citació d’una obra fotogràfica

D’una obra de belles arts, se’n poden agafar citacions relacionades amb un text per a una presentació crítica o científica. Per tant, també es poden citar imatges completes, per exemple, per a una tesi, si la imatge es tracta en el text i la citació es justifica per aclarir o il·lustrar la presentació. No poden recopilar-se il·lustracions per adornar o complementar una publicació al·legant el límit de citació. No obstant això, les imatges citades no han de ser el tema principal, sinó que s’han d’utilitzar a manera de citació o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Per exemple, una imatge relacionada remotament amb el tema d’un text no pot utilitzar-se en una publicació com a il·lustració en virtut del límit de citació. La manera de tractar el tema també ha de ser crítica o científica.

Llei de propietat intel·lectual, article 32.1

En fer una citació, sempre se n’ha d’indicar l’autor i la font.

Pot citar-se una imatge en una tesi?

Sí, d’acord amb el límit de citació, si es compleixen els requisits indicats en l’article 32.1 de la Llei de propietat intel·lectual.