Llicència Creative Commons

La llicència Creative Commons és una de les llicències obertes més habituals. L’autor pot permetre l’ús de la seva obra amb una llicència Creative Commons (llicència CC). En aquest cas, el símbol de llicència CC que apareix juntament amb l’obra informa de com pot utilitzar-se l’obra. L’autor conserva els drets d’autor de la seva obra. Cedeix els drets d’ús només en determinades condicions. L’autor pot haver permès l’ús de l’obra com a tal, la modificació, la distribució o l’ús comercial de l’obra. Una obra pot tenir una o més condicions de llicència CC.

Abans d’utilitzar material amb una llicència CC, comprova les condicions sota les quals l’autor ha autoritzat l’ús de l’obra. Com a usuari, ets el responsable de garantir que la manera en què utilitzes l’obra està permesa. La imatge o obra ha d’anar acompanyada del nom o pseudònim de l’autor, la llicència CC utilitzada en l’obra i un enllaç a l’obra original.

CC-BY – L’obra pot utilitzar-se, distribuir-se i modificar-se lliurement, també amb finalitats comercials. S’ha d’indicar el nom de l’autor original.

CC-BY-ND – L’obra es pot utilitzar i distribuir lliurement, també amb finalitats comercials, però no pot alterar-se ni modificar-se. Per exemple, retallar una imatge i traduir un text són modificacions que no poden dur-se a terme amb aquesta llicència.

CC-BY-NC – L’obra es pot utilitzar, distribuir i modificar lliurement, però no pot utilitzar-se amb finalitats comercials.

CC-BY-SA – Una obra pròpia en què s’utilitzi una obra amb llicència CC-BY-SA s’ha de distribuir a internet en les mateixes condicions en què s’ha distribuït l’obra original.

CC0 – L’obra es pot utilitzar, modificar i distribuir lliurement, també amb finalitats comercials. L’autor ha cedit la seva obra per a l’ús lliure, renunciant als seus drets d’autor en la mesura del possible.

Més informació sobre els símbols de la llicència CC, així com sobre l’ús de la llicència CC, en el lloc web creativecommons.org.

No obstant això, convé tenir en compte que a internet també hi ha material compartit il·legalment amb una llicència CC. En última instància, l’usuari és responsable de la legalitat de l’ús de l’obra i del fet que aquest ús es faci d’acord amb les condicions de la llicència.

Abans d’utilitzar material amb una llicència Creative Commons, comprova les condicions sota les quals l’autor n’ha autoritzat l’ús.