Llicències per a centres educatius

Hi ha diverses llicències de CEDRO disponibles per als centres educatius.

CEDRO concedeix llicències generals per a l’ús, durant un curs acadèmic, d’obres textuals en diferents centres educatius: centres d’educació infantil, centres d’educació primària i secundària, centres d’ensenyament no reglat i centres d’idiomes, entre d’altres. A més, CEDRO concedeix llicències puntuals per a usos concrets a qualsevol centre educatiu que ho sol·liciti.

Més informació sobre els permisos a CEDRO.