Ús de les obres

Com puc fer servir en l’ensenyament materials elaborats per altres persones?

  1. Si es tracta d’una obra protegida (creació original), es necessita l’autorització del seu autor o de l’entitat de gestió corresponent.
  2. Els drets d’autor no protegeixen la mera informació, les idees, els principis; aquests són d’ús lliure, sempre que els escriguis amb les teves pròpies paraules. El que es protegeix és forma en què s’expressen aquestes idees, principis o informacions.
  3. Es poden utilitzar lliurement les lleis i els reglaments, i els seus projectes corresponents, les resolucions dels òrgans jurisdiccionals i els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics, així com les traduccions oficials de tots els textos anteriors, i també les obres per a les quals hagi vençut el termini de protecció.
  4. La Llei de propietat intel·lectual recull una llista tancada de límits i excepcions als drets de propietat intel·lectual.
  5. Amb els permisos obtinguts per als centres educatius, les obres es poden utilitzar en l’ensenyament de diverses maneres.
  6. L’autor ha pogut permetre l’ús de la seva obra (per exemple, una imatge, música o un vídeo) amb una llicència, per exemple una llicència Creative Commons. Llegeix més sobre les llicències Creative Commons.
  7. Per utilitzar una obra, es pot demanar permís directament al titular dels drets o a l’entitat de gestió de drets de propietat intel·lectual que el representi.

En principi, es necessita el permís de l’autor per utilitzar una obra creada per una altra persona.