Drets d’autor de l’alumne

Independentment de la seva edat, els alumnes generen drets d’autor pel material que creen ells mateixos, com dibuixos o tesis escrites. Per a l’ús d’aquesta obra, es necessita el consentiment de l’alumne. Si l’alumne és menor d’edat, s’ha de demanar el consentiment als tutors.

Igual que a internet, els drets d’autor també són vàlids a la intranet. Per pujar material protegit, com tesis o dibuixos dels alumnes, a la xarxa interna de l’escola, també s’exigeix el permís de l’alumne.

Un alumne també genera drets d’autor pel seu propi treball. Per publicar un treball, es necessita el permís de l’alumne.