Dereitos de autor do alumno

Independentemente da súa idade, os alumnos xeran dereitos de autor polo material que creen eles mesmos, como debuxos ou teses escritas. Para o uso da devandita obra, precísase o consentimento do alumno. Se o alumno é menor de idade, debe pedirse o consentimento aos titores.

Igual que en Internet, os dereitos de autor tamén son válidos na intranet. Para subir material protexido, como teses ou debuxos dos alumnos, á rede interna da escola, tamén se esixe o permiso do alumno.

Un alumno tamén xera dereitos de autor polo seu propio traballo. Para publicar un traballo, precísase o permiso do alumno.