Entidades Xestoras de Dereitos de Propiedade Intelectual

Non sempre é práctico pórse de acordo cos usuarios sobre cada uso dunha obra. Os titulares de dereitos de autor crearon organismos que xestionan os dereitos de autor para velar polos seus intereses e conceder licenzas en determinadas situacións.

As actividades das entidades que xestionan os dereitos de autor baséanse en contratos de representación concedidos polos autores e os titulares dos dereitos, mediante os cales os titulares dos dereitos ceden os seus dereitos para que esta os xestione e protexa. As entidades de xestión conceden licenzas para o uso das obras, cobran regalías polo seu uso e abóanllelas aos titulares de dereitos en función dos informes de uso ou os estudos ou información recibidos.

Desde a perspectiva dos usuarios das obras, os organismos que xestionan os dereitos de autor facilitan e simplifican a adquisición de dereitos e o pagamento das compensacións aos titulares de dereitos nacionais e estranxeiros.

As entidades que xestionan os dereitos de autor son

Entidades de xestión de autores:

Sociedade Xeral de Autores e Editores (SGAE)

Centro Español de Dereitos Reprográficos (CEDRO)

Visual, Entidade de Xestión de Artistas Plásticos (VEGAP)

Dereitos de Autor de Medios Audiovisuais (DAMA)

Sociedade Española de Dereitos de Autor (SEDA)

Entidades de xestión de dereitos de propiedade intelectual de artistas intérpretes ou executantes:

Artistas Intérpretes ou Executantes, Sociedade de Xestión de España (AIE) 

Artistas Intérpretes, Sociedade de Xestión (AISGE)

Entidades de xestión de dereitos de propiedade intelectual de produtores:

Asociación de Xestión de Dereitos Intelectuais (AGEDI) 

Entidade de Xestión de Dereitos dos Produtores Audiovisuais (EGEDA)

As entidades que xestionan os dereitos de autor facilitan o uso das obras e distribúen as regalías aos titulares dos dereitos.