Licencias para centros educativos

Hai varias licenza de CEDRO dispoñibles para os centros educativos.

CEDRO concede licenzas xerais para o uso durante un curso académico de obras textuais en distintos centros educativos: centros de educación infantil, educación primaria e secundaria, centros de ensino non regrado, centros de idiomas, entre outros. Ademais, CEDRO concede licenzas puntuais para usos concretos a calquera centro educativo que o solicite.

Máis información sobre os permisos en CEDRO