Licencia Creative Commons

A licenza Creative Commons é unha das licenzas abertas máis habituais. O autor pode permitir o uso da súa obra cunha licenza Creative Commons (denominada licenza CC). Neste caso, o símbolo de licenza CC que aparece xunto á obra informa de como pode usarse a obra. O autor conserva os dereitos de autor da súa obra. Cede os dereitos de uso só en determinadas condicións. O autor puido permitir o uso da obra como tal, a modificación, a distribución ou o uso comercial da obra. Unha obra pode ter unha ou máis condicións de licenza CC.

Antes de utilizar material cunha licenza Creative Commons, aclara as condicións baixo as cales o autor autorizou o uso. Como usuario, es o responsable de garantir que a forma en que usas a obra estea permitida. A imaxe ou obra debe ir acompañada do nome ou pseudónimo do autor, a licenza CC utilizada na obra e unha ligazón á obra orixinal.

CC-BY – A obra pode usarse, distribuírse e modificarse libremente, tamén con fins comerciais.

CC-BY-ND – A obra pode usarse e distribuírse libremente, tamén con fins comerciais, mais non pode alterarse nin modificarse. Por exemplo, recortar unha imaxe e traducir un texto son modificacións que non poden levarse a cabo con esta licenza.

CC-BY-NC – A obra pode usarse, distribuírse e modificarse libremente, mais non pode usarse con fins comerciais.

CC-BY-SA – Unha obra propia, na que se use unha obra con licenza CC-BY-SA, debe distribuírse en Internet nas mesmas condicións en que se distribuíu a obra orixinal.

CC0 – A obra pode usarse, modificarse e distribuírse libremente, tamén con fins comerciais. O autor cedeu a súa obra para o seu uso libre renunciando aos seus dereitos de autor na medida do posible.

Máis información sobre os símbolos da licenza CC, así como o uso da licenza CC no sitio web creativecommons.org.

Porén, convén ter en conta que, en Internet, tamén existe material compartido ilegalmente cunha licenza CC. En última instancia, o usuario é responsable da legalidade do uso e de que o uso da obra se efectúe de acordo coas condicións da licenza.

Antes de utilizar material cunha licenza Creative Commons, aclara as condicións baixo as cales o autor autorizou o uso.