Uso de obras literarias

Que son as obras literarias?

As obras literarias inclúen, por exemplo, libros, artigos, contos, poemas, teses, prólogos, textos teatrais, etc.

Lei de Propiedade Intelectual Art. 10

Uso de obras literarias no ensino

Poden usarse libremente:

  • Mera información, ideas, principios, teorías
  • Obras cuxo prazo de protección vencera
  • Leis, regulamentos e resolucións das autoridades
  • Citas de acordo co artigo 32.1 da Lei de Propiedade Intelectual

 Coa licenza de CEDRO para centros escolares pódese:

  • Fotocopiar e dixitalizar partes de publicacións impresas
  •  Posta a disposición dos alumnos e empregados nunha intranet.

Pode ser utilizado co permiso do autor:

  • Materiais cuxo uso autorizara o autor con unha licenza aberta, como unha licenza Creative Commons
  • Calquera material pedindo permiso para usar a obra directamente ao titular dos dereitos de autor

Comunicación pública

Son actos de comunicación pública aqueles nos que unha pluralidade de persoas pode ter acceso á obra sen previa distribución de exemplares a cada unha delas, por exemplo, unha lectura dramatizada, unha transmisión dun vídeo, pór música ou películas na clase aos alumnos, etc.

Non se considerará pública a comunicación cando se celebre dentro dun ámbito estritamente doméstico que non estea integrado ou conectado a unha rede de difusión de calquera tipo.

Cando un profesor le un libro ou recita unha poesía na clase, realiza un acto de comunicación pública. Tamén cando proxecta textos ou imaxes ou pon aos alumnos música ou películas. Con carácter xeral, todo acto de representación pública esixe autorización. Unha interpretación dunha obra dramática nun teatro é un acto de comunicación pública. Pode obterse autorización para iso en SGAE. Que o acto sexa de pagamento ou gratuíto é irrelevante para a necesidade do permiso en caso de que se trate dun acto público.

Se o profesor desexa copiar ou pegar imaxes ou extractos dun libro como nun material propio, precísase permiso para iso, salvo que poida ser de aplicación o límite de cita. Para proxectar vídeos en liña no ensino precísase permiso.

Lei de Propiedade Intelectual Art. 20

Crear ligazóns

Poden facerse hipervínculos directos en liña ao material autorizado polo titular dos dereitos. Por exemplo, un profesor pode incluír unha ligazón no seu propio material ou plataforma do curso, a través do cal os alumnos poidan acceder ao sitio web orixinal onde se atopa o material.

Cando se utilice unha obra, debe mencionarse o nome do autor e a fonte.