Uso de las obras

Como podo usar materiais elaborados por outras persoas no ensino?

  1. Se se trata dunha obra protexida (creación orixinal) precísase a autorización do seu autor ou da entidade de xestión correspondente.
  2. Os dereitos de autor non protexen a mera información, as ideas, os principios; estes son de uso libre sempre que o escribas coas túas propias palabras. O que se protexe é a forma na que se expresan esas ideas, principios ou informacións.
  3. Poden usarse libremente: as leis e regulamentos e os seus correspondentes proxectos, as resolucións dos órganos xurisdicionais e os actos, acordos, deliberacións e ditames dos organismos públicos, así como as traducións oficiais de todos os textos anteriores , igual que as obras cuxo prazo de protección vencera.
  4. A Lei de Propiedade Intelectual recolle unha listaxe pechada de límites e excepcións aos dereitos de propiedade intelectual.
  5. Cos permisos obtidos para os centros educativos, as obras poden utilizarse de diversas formas no ensino.
  6. O autor puido permitir o uso da súa obra (por exemplo, unha imaxe, música ou vídeo) cunha licenza, como unha licenza Creative Commons. Le máis sobre as licenzas Creative Commons.
  7. Para usar unha obra pode pedirse permiso directamente ao titular dos dereitos ou á entidade de xestión de dereitos de propiedade intelectual que o represente.

En principio, precísase o permiso do autor para usar unha obra creada por outra persoa.