Uso de partituras y música

Que é unha obra musical?

As obras compositivas inclúen partituras, letras e semellantes. Os titulares dos dereitos das obras musicais son os compositores, arranxistas, letristas e editores musicais. Os titulares dos dereitos das interpretacións e gravacións das obras musicais son os artistas intérpretes ou executantes, como artistas, cantantes, músicos e produtores.

En virtude da Lei de Propiedade Intelectual, as interpretacións e gravacións dos artistas intérpretes ou executantes e os produtores de son están protexidas por dereitos conexos. Cando se usa música (para interpretala ou gravala) adoita precisarse o permiso dos autores e editores da música e o dos artistas intérpretes ou executantes e os produtores de son. Pode utilizarse música no ámbito estritamente doméstico. Porén, sempre se adoita precisar permiso para interpretar música en público, como nun concerto ou recital. Para interpretar música allea, os permisos poden solicitarse a SGAE e SEDA. Para usar música gravada, tamén se deben aboar dereitos aos intérpretes musicais e aos produtores de fonogramas, que están representados por AIE e AGEDI.

Interpretar música

Para tocar nun concerto ou nun recital música allea, precísase o permiso dos titulares de dereitos xa que se trata dun acto de comunicación pública. Igualmente, para pór música na clase precísase, con carácter xeral, contar con autorización.

Lei de Propiedade Intelectual Art. 20

En Internet, hai música dispoñible en distintos servizos de streaming, como Spotify. Se nas condicións de uso do servizo se especifica que o servizo só é para uso persoal, como nos servizos de Spotify Free e Premium, daquela reproducir música do servizo en cuestión en clase vai en contra das condicións de uso. Nos actos do centro educativo para interpretar música, precísase o permiso dos titulares dos dereitos.

En Internet, hai música dispoñible en distintos servizos de streaming, como Spotify. Se nas condicións de uso do servizo se especifica que o servizo só é para uso persoal, como nos servizos de Spotify Free e Premium, daquela reproducir música do servizo en cuestión en clase vai en contra das condicións de uso.

Nos actos do centro educativo para interpretar música, precísase o permiso dos titulares dos dereitos. O permiso pode obterse de SGAE e SEDA.

Reproducir un videoclip

Para reproducir un videoclip no ámbito do ensino, tamén se esixe o permiso dos titulares dos dereitos do videoclip. A entidade de xestión AIE representa os artistas intérpretes ou executantes que interveñen no videoclip, AGEDI aos produtores musicais e SGAE/SEDA aos editores.

Para subir ou compartir videoclips de Internet, precísase permiso. É conveniente consultar os termos e condicións ou aviso legal das plataformas ou páxinas nas que se atopan os videoclips. Os titulares dos dereitos puideron autorizar que o vídeo se mostre e use no ensino, por exemplo, cunha licenza Creative Commons ou outra licenza aberta.

Gravar música

Esíxese permiso para copiar música dunha gravación orixinal existente, por exemplo, dun CD ou un videoclip, para un uso non privado. Isto tamén é aplicable á música comprada para uso privado en tendas de música en Internet.

Para gravar e incluír música como parte dun vídeo propio ou outra presentación, por exemplo, de fondo nunha presentación de PowerPoint para un uso non privado, esíxese o permiso dos titulares dos dereitos da música. Agregar música a un vídeo ou outra presentación denomínase sincronización. Os permisos para sincronizar e gardar música poden obterse en SGAE e SEDA.

Tamén pode engadirse música de creación propia ou con licenza Creative Commons a un vídeo ou presentación de PowerPoint propios, ou sexa, música cuxo uso autorizaran os titulares de dereitos cunha licenza Creative Commons. Le máis sobre a licenza Creative Commons.

Ten en conta que, para compartir un vídeo en Internet, por exemplo, no sitio web ou blog do centro educativo tamén é preciso obter autorización. Porén, podes incorporar unha ligazón a un vídeo que se atope en Internet de xeito legal, con autorización dos seus titulares de dereitos.

Gravación da interpretación musical dun alumno

Para gravar discursos e actuacións musicais e escénicas, adoita precisarse a autorización tanto do autor como do intérprete.

Independentemente da súa idade, os alumnos xeran dereitos de autor polo material que crean, como actuacións e obras musicais, dereitos ou teses escritas. Para o uso da devandita obra, precísase o consentimento do alumno.

Se o alumno é menor de idade, debe pedirse o consentimento aos titores.

Lei de Propiedade Intelectual Art. 17.

Copia de partituras para uso educativo

Para a copia de partituras no ámbito educativo precísase autorización.

Do mesmo xeito, CEDRO concede licenzas a agrupacións musicais para a copia e reparto de partituras entre os seus membros.

Se non se dispón da licenza, deberán usarse as partituras orixinais no acto de interpretación.

Uns estudantes están facendo un vídeo como proxecto na clase e queren agregarlle música. Precisan permiso?

Engadir música a un vídeo é unha sincronización, para o que se precisa permiso dos autores da música. O permiso para incluír música nun vídeo pode obterse en SGAE e SEDA. Sen prexuízo da necesidade de aboar dereitos a outros titulares afectados como son os intérpretes e o produtor, representados por AIE e AGEDI.

A clase está organizando unha discoteca na escola para recadar fondos para a viaxe de fin de curso. Precísase permiso para pór música?

Precísase autorización para pór música nese evento. A clase debe obter o permiso para pór música en SGAE e SEDA, sen prexuízo do aboamento de dereitos aos intérpretes e aos produtores, representados por AIE e AGEDI.

A Asociación de Nais e Pais de Alumnos está organizando un concerto na escola. Precísase permiso para interpretar música?

Precísase autorización para interpretar a música doutros no concerto. A Asociación debe obter os permisos para interpretar música no acto en SGAE e SEDA.