Como obter a protección dos dereitos de autor

Os dereitos de autor xéranse automaticamente no momento de creación dunha obra. Por exemplo, o autor non precisa rexistrar unha obra. Os dereitos para unha obra orixínanse cando se pinta un cadro, se crea unha composición ou un programa informático. O autor non está obrigado a publicar ou facer pública a súa obra, polo que tamén está protexida unha obra gardada nun caixón. Tampouco se esixe o uso do símbolo ©.

Os dereitos conexos tamén se aplican directamente en virtude da lei. Non é preciso rexistrar unha interpretación, unha gravación discográfica ou unha fotografía de ningún xeito. A protección dos dereitos conexos adoita comezar cando se crea o obxecto da protección: grávase unha interpretación musical, tómase unha fotografía, etc.

Os dereitos de autor xéranse automaticamente.

O símbolo ©

A marca © é un símbolo internacional que se usa nunha obra protexida por dereitos de autor diante do nome do autor ou o titular dos dereitos de autor. Ao usar o símbolo © pode indicarse quen é o propietario dos dereitos de autor dunha obra. Porén, para recibir a protección ou xerar os dereitos de autor non se esixe o uso do símbolo ©. A ausencia do símbolo de copyright ou © nunha obra tampouco suprime a protección de dereitos de autor dunha obra que acade o nivel de obra. Os dereitos de autor xéranse e a protección comeza ao crear unha obra e non se require rexistro nin ningún outro trámite.

Non existen formas especiais establecidas para o uso do símbolo ©. O máis habitual é que se use na forma de Copyright © seguido do nome do autor ou titular dos dereitos e o primeiro ano de publicación. A palabra copyright tamén pode omitirse. Por exemplo, © CEDRO202.