A natureza que nos rodea

Proxecto entre dúas clases de Primaria

Redactado por: Sari Auramo

«A natureza que nos rodea» é un proxecto que dura todo o curso académico, no que dúas escolas (ambas españolas ou unha estranxeira) se mostran mutuamente o que está sucedendo na natureza na súa propia contorna durante o curso escolar. Sería bo que as escolas estivesen afastadas xeograficamente. No proxecto, tamén se aprenderá sobre os dereitos de autor e a súa aplicación na produción persoal.

Tamén pode descargar a guía en formato pdf aquí.

Axeitado para: Primaria

Programa: O proxecto dura todo o curso académico, de setembro a xuño. No proxecto, hai unha tarefa propia para cada mes do ano escolar. O tempo requirido varía dun mes a outro e dunha tarefa a outra. A duración do proxecto tamén pode planificarse en función do tempo dispoñible, e acurtar o proxecto.

Se se atopan compañeiros do proxecto en primavera, os alumnos poden captar a natureza da súa zona facendo fotos xa durante as vacacións do verán.

Que se vai facer no proxecto:

 • Os alumnos coñecerán compañeiros de proxecto da súa mesma idade doutra escola
 • Os alumnos coñecerán a natureza da súa contorna e aprenderán que plantas e animais viven na súa zona inmediata e como se manifestan as estacións na súa contorna
 • Os alumnos rexistrarán os fenómenos naturais ao longo do ano escolar en diferentes estacións
 • Os alumnos coñecerán a natureza da contorna da escola asociada e aprenderán que tipo de plantas e animais viven na zona inmediata dos seus compañeiros de proxecto e como se manifestan as estacións na contorna dos seus compañeiros de proxecto
 • Os alumnos compararán as plantas, os animais e as formas en que se manifestan as estacións en ambas zonas
 • Os alumnos practicarán o uso de distintas aplicacións e programas

Obxectivos de aprendizaxe:

O proxecto está relacionado cunha ampla gama de coñecementos, como as competencias das tecnoloxías da información e a comunicación, a multialfabetización e as competencias culturais, a interacción e a expresión. No proxecto, pode facerse traballo en equipo entre diferentes materias. O proxecto é idóneo, en particular, para a ensinanza de estudos de ciencias medioambientais, lingua española, artes plásticas e, como proxecto internacional, tamén do idioma estranxeiro utilizado no proxecto (por exemplo, inglés, portugués, alemán, francés).

O proxecto

 • anima os alumnos a reflectir o seu hábitat en base a un estudo de diferentes tempadas e culturas con distintos medios (artes plásticas, ciencias ambientais)
 • guía o alumno a facer observacións da súa contorna próxima e a súa cultura utilizando diferentes sentidos, así como a rexistrar e presentar as observacións con diferentes medios (ciencias medioambientais)
 • alenta os alumnos a aproveitar distintos recursos e ferramentas para producir e presentar a información
 • ensina a entender e respectar os dereitos de autor na produción propia
 • fomenta o uso de varios sistemas de comunicacións e aplicacións, así como dos servizos comunitarios dispoñibles na ensinanza, tamén na interacción internacional
 • impulsa os alumnos a usar un idioma estranxeiro e anímaos a practicar os seus coñecementos lingüísticos utilizando tamén as tecnoloxías da información e a comunicación (idiomas estranxeiros)
 • mellora as habilidades de interacción e traballo en equipo

Preparación do proxecto

Buscar e elixir un compañeiro de proxecto

A forma máis fácil de atopar un compañeiro de proxecto para un proxecto internacional é a través de eTwinning.

Poden atoparse escolas asociadas aptas para un proxecto español, por exemplo, en grupos de Facebook.

Elixirase a plataforma do proxecto

Os resultados xerados no proxecto compartiranse nunha plataforma axeitada en Internet. Unha axeitada é aquela á que accedan facilmente todos os participantes. É bo se cando menos parte do material pode gardarse con contrasinal.

Planificación do proxecto

A planificación do proxecto realízase da forma máis colaborativa posible con todos os participantes do proxecto.

Normas do proxecto

Crearanse normas para a colaboración recollendo xuntos as ideas dos alumnos coa escola asociada sobre que tipo de cousas se poden facer ou non no proxecto.

Ambas escolas recompilarán ideas sobre algunhas das seguintes áreas temáticas:

 • cortesía, facer comentarios, obxectividade
 • responsabilidade propia (esmero, facelo o mellor posible)
 • regras do xogo do traballo en equipo
 • dereitos de autor
  • eu como autor
  • uso e respecto das obras creadas por outras persoas (imaxes, música)
Na Aula do do Dereito de Autor, pode atopar material para ensinar sobre os dereitos de autor.

Véxase resumo dun proxecto da Aula do Dereito de Autor.

Os profesores intercambiarán información entre eles sobre os temas presentados como máis importantes en cada escola e tomarán a última decisión sobre que cuestións elixir para as normas. Ao mesmo tempo, decidirase que colexio escribirá as normas que se van mostrar na páxina do proxecto. As normas tamén poderán facerse debuxando un póster ou semellante.

Suxestión de aplicación: Padlet

Comprobe por adiantado que ten os permisos necesarios en regra para compartir as imaxes e os traballos dos alumnos.

Execución do proxecto

Tarefas mensuais

Agosto

Os alumnos presentaranse uns a outros

Escribirán unha breve descrición do seu propio aspecto e a roupa que levan nese momento. Se o proxecto é internacional, os textos escribiranse en inglés. O profesor fará unha fotografía dos alumnos. Os textos da presentación subiranse á páxina do proxecto.

Na escola asociada, os alumnos debuxarán os alumnos da outra escola baseándose nas descricións. Farase unha foto dos debuxos. O debuxo e a descrición combinaranse na mesma páxina (por exemplo, en Word) e subiranse á páxina do proxecto.

Suxestión de aplicación: Word

Ao mesmo tempo, repasaranse os dereitos de autor para o propio debuxo. Os dereitos de autor poden repasarse con axuda dos materiais da Aula do Dereito de Autor.

Resumo de Os teus traballos – os teus dereitos

Os colexios poden comparar os debuxos coas fotografías tomadas con anterioridade. Como acertou a outra escola cos debuxos?

Primeiras fotografías

Os alumnos elixirán individualmente, en parellas ou en grupos, un lugar nas inmediacións da escola ou preto da casa. Unha vez por mes farán unha foto do mesmo lugar. Deberá ser un lugar onde a variación estacional se manifeste claramente. Tamén se puido elixir o lugar a fotografar xa en primavera, e puideron facerse fotos durante os meses do verán.

As imaxes gardaranse nas carpetas correspondentes para as páxinas do proxecto.

Convén lembrar que as fotografías doutras persoas non poden subirse para o teu propio uso sen permiso.

Setembro

Presentación da súa contorna

Os alumnos farán as súas propias fotos da escola/veciñanza/cidade e farán con elas un crebacabezas en Internet. O xogo inserirase ou enlazarase á páxina do proxecto. Xogarase o xogo nas escolas asociadas.

Suxestión de aplicación: Jigsaw Planet

Ao mesmo tempo, revisaranse as boas prácticas ao sacar imaxes e os dereitos de autor da propia fotografía.

Resumo de Sacar imaxes

Fotografía de setembro

Os alumnos sacarán unha nova fotografía do lugar elixido.

Outubro

Fotografía de outubro

Os alumnos sacarán unha nova fotografía do lugar elixido.

Novembro

Fotografía de novembro

Os alumnos sacarán unha nova fotografía do lugar elixido.

Montaxe de fotos

En novembro, farase a montaxe das imaxes tomadas durante os meses de outono (setembro, outubro e novembro). Cada alumno ou grupo recompilará as imaxes tomadas do seu lugar.

Hai moitos métodos de traballo. Independentemente do método de traballo elixido, a imaxe ou o arquivo subiranse á páxina do proxecto para que poida verse.

 • As imaxes imprimiranse e faranse carteis con elas. Os alumnos tamén poderán escribir as súas opinións debaixo das imaxes. Faranse fotografías dos carteis.
 • As imaxes converteranse en presentacións de PowerPoint. Os alumnos poden practicar a selección de fondos axeitados para o ambiente das imaxes e o modo en que avanzan as diapositivas.
 • Converterán as imaxes nunha colaxe de imaxes en Internet que gardarán.

Suxestión de aplicación: PhotoJoiner

Decembro

Felicitación de Nadal para a escola asociada

As escolas gravarán en vídeo unha felicitación de Nadal á escola asociada.

Ao mesmo tempo, abordaranse os asuntos dos dereitos de autor relacionados co proxecto de vídeo.

Resumo dun proxecto de vídeo

Fotografía de decembro

Os alumnos sacarán unha nova fotografía do lugar elixido.

Xaneiro

Dicionario en liña

Proxecto internacional:

Os alumnos decidirán que palabras relacionadas coa natureza, o ambiente ou a escola queren ensinar e aprender no idioma do outro país e farán debuxos delas. En ambos países, gravaranse as palabras e crearase un dicionario en liña.

Proxecto español:

Elixiranse palabras relacionadas coa natureza, o medio ambiente ou a escola e compartiranas entre as escolas. Os alumnos farán debuxos delas. Ambas escolas gravarán as palabras en inglés e crearán un dicionario en liña para axudar os alumnos máis novos das escolas.

Suxestión de aplicación: VoiceThread (esixe rexistro do profesor)

Fotografía de xaneiro

Os alumnos sacarán unha nova fotografía do lugar elixido.

Febreiro

Fotografía de febreiro

Os alumnos sacarán unha nova fotografía do lugar elixido.

Montaxe de fotos

En febreiro, recompilaranse as imaxes tomadas durante os meses de inverno (decembro, xaneiro e febreiro). Na sección de novembro, presentáronse diferentes métodos de traballo.

Suxestión de aplicación: PhotoCollage para crear unha colaxe de imaxes en Internet.

Marzo

Cuestionario de Kahoot

Ambas escolas crearán un cuestionario de Kahoot sobre temas relacionados coa natureza outonal na súa zona. No proxecto integramente español, os profesores poden decidir que, nunha escola, se centren, por exemplo, nas bagas e, no outro, nos cogomelos. Xogarase ao cuestionario de Kahoot coa escola asociada.

Aplicación: Kahoot

É aconsellable considerar se se crea un perfil novo común para Kahoot para este proxecto, o que facilita que ambos profesores poidan iniciar o xogo creado pola outra escola na súa propia escola. Se non fose así, os profesores enviarán a ligazón de Kahoot creada na súa escola ao outro profesor para que o atope.

Nos cuestionarios de Kahoot, tamén poden usarse as imaxes do dicionario en liña creado en xaneiro para probar se os compañeiros do proxecto lembran como se chamaban as cousas no outro idioma.

Fotografía de marzo

Os alumnos sacarán unha nova fotografía do lugar elixido.

Abril

Fotografía de abril

Os alumnos sacarán unha nova fotografía do lugar elixido.

Maio

Fotografía de maio

Os alumnos sacarán unha nova fotografía do lugar elixido.

Montaxe de fotos

As imaxes dos meses de primavera (marzo, abril e maio) recompilaranse como se desexe. Anteriormente, nas seccións de novembro e febreiro, presentáronse dúas propostas de ferramentas.

Avaliación do proxecto

O profesor creará un modelo para a páxina de Answergarden e compartirá o enderezo nas páxinas do proxecto.

Os alumnos describirán a súa participación no proxecto con diferentes palabras.

Suxestión de aplicación: Answergarden

Xuño-xullo

(voluntario, xa sexa ao comezo ou ao final do proxecto)

Os alumnos tamén poden facer fotos do seu lugar elixido durante o verán, o que permite captar todo o ano en fotografías.

As imaxes dos meses de verán (xuño, xullo e agosto) tamén se recompilarán se se desexa.