La natura que ens envolta

Projecte entre dues classes de primària

Redactat per: Sari Auramo

«La natura que ens envolta» és un projecte que dura tot el curs acadèmic en què dues escoles (totes dues espanyoles o una d’estrangera) es mostren mútuament el que passa a la natura del seu entorn durant el curs escolar. Seria preferible que les escoles estiguessin allunyades geogràficament. Al projecte també s’aprendran continguts sobre els drets d’autor i la seva aplicació en la producció personal.

També podeu descarregar la guia en format PDF aquí.

Adequat per a: Primària

Programa: El projecte dura tot el curs acadèmic, de setembre a juny. Al projecte hi ha una tasca pròpia per a cada mes de l’any escolar. El temps requerit varia d’un mes a un altre i d’una tasca a una altra. La durada del projecte també es pot planificar en funció del temps disponible, i escurçar el projecte.

Si els companys del projecte es poden trobar a la primavera, els alumnes poden captar la natura de la zona fent fotos ja durant les vacances d’estiu.

Què es fa al projecte:

 • Els alumnes coneixen companys de projecte de la seva mateixa edat d’una altra escola.
 • Els alumnes coneixen la natura del seu entorn i aprenen quines plantes i animals viuen a la seva zona immediata i com es manifesten les estacions al seu entorn.
 • Els alumnes registren els fenòmens naturals al llarg de l’any escolar a diferents estacions.
 • Els alumnes coneixen la natura de l’entorn de l’escola associada i aprenen quin tipus de plantes i animals viuen a la zona immediata dels seus companys de projecte i com es manifesten les estacions a l’entorn dels seus companys de projecte.
 • Els alumnes comparen les plantes, els animals i les formes en què es manifesten les estacions a les dues zones.
 • Els alumnes practiquen l’ús d’unes quantes aplicacions i programes.

Objectius d’aprenentatge:

El projecte està relacionat amb una àmplia gamma de coneixements, com les competències de les tecnologies de la informació i la comunicació (L5), la multialfabetització (L4) i les competències culturals, la interacció i l’expressió (L2). Al projecte es pot fer treball en equip entre diferents assignatures. El projecte és idoni, en particular, per a l’ensenyament d’estudis de ciències mediambientals, llengua, arts plàstiques i, com a projecte internacional, també de l’idioma estranger utilitzat en el projecte (per exemple, anglès, portuguès, alemany, francès).

El projecte

 • Anima els alumnes a reflectir el seu hàbitat sobre la base d’un estudi de diferents temporades i cultures amb diversos mitjans (arts plàstiques T9, ciències ambientals S3, S4, T5).
 • Guia l’alumne perquè faci observacions del seu entorn proper i cultura emprant diferents sentits, així com perquè registri i presenti les observacions amb diversos mitjans (ciències mediambientals T5, T6, T7, T11).
 • Encoratja els alumnes a aprofitar recursos i eines per produir i presentar la informació (L5).
 • Ensenya a entendre i respectar els drets d’autor en la producció pròpia (L5).
 • Fomenta l’ús de diversos sistemes de comunicacions i aplicacions, així com dels serveis comunitaris disponibles en l’ensenyament, també en la interacció internacional (L5).
 • Impulsa els alumnes a fer servir un idioma estranger i els anima a practicar els seus coneixements lingüístics fent servir també les tecnologies de la informació i la comunicació (idiomes estrangers S3, T6).
 • Millora les habilitats d’interacció i treball en equip.

Preparació del projecte

Buscar i triar un company de projecte

La manera més fàcil de trobar un company de projecte per a un projecte internacional és a través d’eTwinning.

Es poden trobar escoles per a un projecte espanyol, per exemple, en grups de Facebook.

S’ha de triar la plataforma del projecte

Els resultats generats al projecte s’han de compartir en una plataforma adequada a internet. Ha de ser una plataforma a la qual tots els participants puguin accedir fàcilment. Es recomana que almenys una part del material es pugui desar amb contrasenya.

La planificació del projecte

La planificació del projecte es fa de la manera més col·laborativa possible amb tots els participants del projecte.

Normes del projecte

Recollint idees dels alumnes de les dues escoles, es creen les normes de col·laboració que establiran quines coses es poden fer i quines no en el transcurs del projecte.

Les dues escoles han de recopilar idees sobre algunes de les àrees temàtiques següents:

 • Cortesia, fer comentaris, objectivitat.
 • Responsabilitat pròpia (fer-ho tan bé com sigui possible).
 • Regles del treball en equip.
 • Els drets d’autor.
  • Jo com a autor.
  • Ús i respecte per les obres creades per altres persones (imatges, música).
A l’Aula del Dret d’Autor hi podeu trobar material per ensenyar continguts sobre els drets d’autor.

Vegeu el resum d’un projecte de l’Aula del Dret d’Autor.

Els mestres han d’intercanviar informació entre ells per posar en comú els aspectes considerats més importants a cada escola i prendre l’última decisió sobre les normes finals. Al mateix temps, cal decidir quina escola escriurà les normes que es mostraran a la pàgina del projecte. Les normes també es poden redactar en format de pòster o similar.

Suggeriment d’aplicació: Padlet

Comproveu per endavant que teniu els permisos necessaris en regla per compartir les imatges i els treballs dels alumnes.

Execució del projecte

Tasques mensuals

Setembre

Els alumnes es presenten els uns als altres.

Escriuen una breu descripció del seu aspecte i de la roba que porten en aquell moment. Si el projecte és internacional, s’han d’escriure els textos en anglès. El mestre fa una fotografia dels alumnes. Els textos de la presentació es pugen a la pàgina del projecte.

A l’escola associada, els alumnes han de dibuixar els alumnes de l’altra escola basant-se en les descripcions. Es fa una fotografia dels dibuixos. El dibuix i la descripció es combinen a la mateixa pàgina (per exemple, en Word) i es pugen a la pàgina del projecte.

Suggeriment d’aplicació: Word

Alhora, es repassen els drets d’autor per al mateix dibuix. Els drets d’autor es poden repassar amb l’ajuda dels materials de l’aula del Dret d’Autor.

Resum dels treballs – els vostres drets

Les escoles poden comparar els dibuixos amb les fotografies. Fins a quin punt penseu que s’assemblen?

Primeres fotografies

Els alumnes trien individualment, en parelles o en grups, un lloc als voltants de l’escola o a prop de casa. Un cop al mes fan una foto del mateix lloc. Ha de ser un indret en què la variació estacional es manifesti clarament. També s’ha pogut triar ja a la primavera el lloc que s’ha de fotografiar, i se’n poden haver fet fotos als mesos d’estiu.

Les imatges es desen a les carpetes corresponents del projecte.

Convé recordar que les fotografies d’altres persones no es poden pujar per al vostre ús sense permís.

Octubre

Presentació de l’entorn

Els alumnes fan fotos de l’escola/barri/ciutat i en fan un trencaclosques a internet. El joc s’insereix o enllaça a la pàgina del projecte. Es juga al joc a les escoles associades.

Suggeriment d’aplicació: Jigsaw Planet

Alhora, es revisen les bones pràctiques pel que fa a imatges i els drets d’autor de la fotografia.

Resum de Fer imatges

Fotografia d’octubre

Els alumnes fan una nova fotografia del lloc triat.

Novembre

Fotografia de novembre

Els alumnes fan una nova fotografia del lloc triat.

Muntatge de fotos

Al novembre es fa el muntatge de les imatges preses durant els mesos de tardor (setembre, octubre i novembre). Cada alumne o grup recopila les imatges que ha fet del lloc.

Hi ha molts mètodes de treball. Independentment del mètode de treball triat, la imatge o el fitxer es pugen a la pàgina del projecte perquè es puguin veure.

 • Les imatges s’imprimeixen i se’n fan cartells. Els alumnes també poden escriure les seves opinions sota les imatges. Es fan fotografies dels cartells.
 • Les imatges esdevenen presentacions de PowerPoint. Els alumnes poden practicar la selecció de fons adequats per a l’ambient de les imatges i la manera com avancen les diapositives.
 • Converteixen les imatges en un collage d’imatges a internet i el desen.

Suggeriment d’aplicació: PhotoJoiner

Desembre

Felicitació de Nadal per a l’escola associada

Les escoles graven en vídeo una felicitació de Nadal a l’escola associada.

Al mateix temps, s’aborden els aspectes dels drets d’autor relacionats amb el projecte de vídeo.

Resum d’un projecte de vídeo

Fotografia de desembre

Els alumnes fan una nova fotografia del lloc triat.

Gener

Diccionari en línia

Projecte internacional:

Els alumnes decideixen quines paraules relacionades amb la natura, el medi ambient o l’escola volen ensenyar i aprendre en l’idioma de l’altre país i en fan dibuixos. Als dos països es graven les paraules i es crea un diccionari en línia.

Projecte espanyol:

Es trien paraules relacionades amb la natura, el medi ambient o l’escola i es comparteixen entre les escoles. Els alumnes en fan dibuixos. Les dues escoles graven aquestes paraules en anglès i creen un diccionari en línia per ajudar els alumnes més petits de les escoles.

Suggeriment d’aplicació: VoiceThread (exigeix registre del mestre)

Fotografia de gener

Els alumnes fan una nova fotografia del lloc triat.

Febrer

Fotografia de febrer

Els alumnes fan una nova fotografia del lloc triat.

Muntatge de fotos

Al febrer es recopilen les imatges preses durant els mesos d’hivern (desembre, gener i febrer). A l’apartat de novembre s’han presentat diferents mètodes de treball.

Suggeriment d’aplicació: PhotoCollage per crear un collage d’imatges a internet.

Març

Qüestionari de Kahoot

Les dues escoles creen un qüestionari de Kahoot sobre temes relacionats amb la natura de tardor a la seva zona. En el projecte íntegrament espanyol, els mestres poden decidir que una escola se centri, per exemple, en les baies, i a l’altra en els bolets. Es juga al qüestionari de Kahoot amb l’escola associada.

Aplicació: Kahoot

Es podria optar per crear un perfil nou comú de Kahoot per a aquest projecte, cosa que facilita que els dos mestres puguin iniciar el joc creat per l’altra escola a la seva pròpia escola. En cas contrari, els mestres envien l’enllaç de Kahoot creat a l’escola a l’altre mestre perquè el pugui fer servir.

Als qüestionaris de Kahoot també es poden fer servir les imatges del diccionari en línia creat al gener per veure si els companys del projecte recorden com es deien les coses en l’altre idioma.

Fotografia de març

Els alumnes fan una nova fotografia del lloc triat.

Abril

Fotografia d’abril

Els alumnes fan una nova fotografia del lloc triat.

Maig

Fotografia de maig

Els alumnes fan una nova fotografia del lloc triat.

Muntatge de fotos

Les imatges dels mesos de primavera (març, abril i maig) es recopilen com es vulgui. Anteriorment, als apartats de novembre i febrer, s’han presentat dues propostes d’eines.

Avaluació del projecte

El mestre crea una plantilla a la pàgina per a la pàgina d’Answergarden i comparteix l’adreça al projecte.

Els alumnes descriuen la seva participació al projecte en poques paraules.

Suggeriment d’aplicació: Answergarden

Juny-juliol

(voluntari, ja sigui al principi o al final del projecte)

Els alumnes també poden fer fotos del lloc triat durant l’estiu, fet que permet captar tot l’any en fotografies.

Les imatges dels mesos d’estiu (juny, juliol i agost) també es poden recopilar, si es vol.