Inguratzen gaituen natura

Lehen Hezkuntzako bi klaseren arteko proiektua

Egilea: Sari Auramo

«Inguratzen gaituen natura» ikasturte osoa irauten duen proiektua da, non bi ikastetxek (biak Espainiakoak edo bat atzerrikoa) erakusten baitiote elkarri zer gertatzen ari den beren inguruneko naturan ikasturtean zehar. Ona litzateke ikastetxeak geografikoki urrun egotea. Proiektuan, egile-eskubideei eta haiek ekoizpen pertsonalean aplikatzeari buruz ere ikasten da.

Gida hemen deskargatu dezakezu pdf formatuan.

Honako hauetarako egokia: Lehen Hezkuntza

Programa Proiektuak ikasturte osoa irauten du, irailetik ekainera. Proiektuan, ataza bat dago eskola-urteko hil bakoitzerako. Gauzatzeko behar den denbora ezberdina da hilabete bakoitzean. Proiektuaren iraupena denbora erabilgarriaren arabera ere planifikatu daiteke, eta proiektua laburtu.

Udaberrian proiektuko kideak aurkitzen badira, udako oporretan argazkiak egin ditzakete ikasleek beren inguruko natura erakusteko.

Zer egingo den proiektuan:

 • Adin bereko beste ikastetxe bateko ikaskideak ezagutuko dituzte ikasleek.
 • Ikasleek beren inguruneko natura ezagutuko dute, eta ikasiko dute zer landare eta animalia bizi diren beren gertuko inguruan eta nola agertzen diren urtaroak bertan.
 • Ikasleek, urtaro bakoitzean erregistratuko dituzte fenomeno naturalak, ikasturtean zehar.
 • Ikasleek beren proiektukideen ikastetxearen inguruneko natura ezagutuko dute, eta ikasiko dute zer landare eta animalia bizi diren haien gertuko inguruan eta nola agertzen diren urtaroak bertan.
 • Ikasleek bi eremuetako landareak, animaliak eta urtaroak adierazteko moduak alderatuko dituzte.
 • Ikasleek zenbait aplikazio eta programa erabiliko dituzte.

Ikasketa-helburuak:

Proiektua ezagutza-sorta zabal batekin lotuta dago, hala nola informazioaren eta komunikazioaren teknologien gaitasunak, multialfabetizazioa eta gaitasun kulturala, interakzioa eta adierazpena. Proiektuan, taldean lan egin daiteke zenbait irakasgairen artean. Proiektua irakasgai hauek irakasteko da bereziki egokia: ingurumen-zientziak, hizkuntza, arte plastikoak eta, nazioarteko proiektua eginez gero, proiektuan erabilitako atzerriko hizkuntza irakasteko (adibidez, ingelesa, portugesa, alemana edo frantsesa).

Proiektuak

 • Ikasleak animatzen ditu beren habitata islatzera, askotariko bitartekoekin (arte plastikoak, ingurumen-zientziak…) zenbait sasoi eta kultura aztertuta.
 • Ikasleak gidatzen ditu zentzumenak erabiliz bere ingurune hurbilari eta kulturari buruzko behaketak egin ditzan, bai eta behaketak askotariko baliabideekin erregistratzera eta aurkeztera ere (ingurumen-zientziak).
 • Ikasleak bultzatzen ditu mota askotako baliabide eta tresnak aprobetxatzera, informazioa ekoizteko eta aurkezteko.
 • Egile-eskubideak ulertzen eta norberaren ekoizpenean errespetatzen irakasten die.
 • Zenbait aplikazio eta komunikazio-sistema eta irakaskuntzan erabilgarri dauden komunitate-zerbitzuak erabiltzea sustatzen du, baita nazioarteko interakzioan ere.
 • Ikasleak atzerriko hizkuntza bat erabiltzera bultzatzen ditu, eta beren hizkuntza-ezagutzak informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiliz praktikatzera animatzen ditu (atzerriko hizkuntzak).
 • Interakziorako eta taldean lan egiteko trebetasunak hobetzen ditu.

Proiektua prestatzea

Proiektukide bat bilatzea eta aukeratzea

Nazioarteko proiektu baterako proiektukide bat aurkitzeko modurik errazena eTwinning erabiltzea da.

Facebookeko taldeetan aurki daitezke, adibidez, Espainiako proiektu baterako egokiak diren ikastetxe proiektukideak.

Proiektuaren plataforma aukeratuko da

Proiektuan sortutako emaitzak Interneteko plataforma egoki batean partekatuko dira. Egokiak dira parte-hartzaile guztiak erraz sar daitezkeenak. Ona da materialaren zati bat gutxienez pasahitzarekin gorde badaiteke.

Proiektua planifikatzea

Proiektuaren plangintza ahalik eta modu lankidetzakoenean egingo da proiektuan parte hartzen duten guztiekin.

Proiektuaren arauak

Lankidetzarako arauak sortuko dira, proiektuan egin daitezkeen edo egin ez daitezkeen gauzei buruz ikasleek eta ikastetxe proiektukideko ikasleek dituzten ideiak batera bilduz.

Bi ikastetxeek gai hauetako zenbaiti buruzko ideiak bilduko dituzte:

 • Adeitasuna, iruzkinak egitea, objektibotasuna
 • Norberaren erantzukizuna (arreta, ahalik eta hobekien egitea)
 • Talde-lanaren jokoaren arauak
 • Egile-eskubideak
  • Norbera autore gisa
  • Beste norbaitek sortutako obrak erabiltzea eta errespetatzea (irudiak, musika…)
Egile Eskubideen Ikasgelan, egile-eskubideei buruz irakasteko materiala aurki dezakezu.

Ikusi Egile Eskubideen Ikasgelako Proiektu baten laburpena.

Irakasleek informazioa trukatuko dute beren artean ikastetxe bakoitzean garrantzitsuentzat jo diren gaiei buruz, eta azken erabakia izango dute arauetarako zer aukeratzen duten. Aldi berean, erabakiko da zein ikastetxek idatziko dituen proiektuaren orrian erakutsiko diren arauak. Arauak poster edo antzeko bat marraztuz ere egin ahalko dira.

Aplikazio-iradokizuna: Padlet

Aldez aurretik begiratu ea dauzkazun ikasleen irudiak eta lanak partekatzeko behar diren baimenak.

Proiektua gauzatzea

Hileko atazak

Abuztua

Ikasleak elkarri aurkeztuko zaizkio

Beren itxura eta une horretan jantzita duten arroparen deskribapen laburra idatziko dute. Proiektua nazioartekoa bada, testuak ingelesez idatziko dituzte. Irakasleak ikasleen argazki bat egingo du. Aurkezpeneko testuak proiektuaren webgunera igoko dira.

Ikastetxe proiektukide bakoitzean, ikasleek beste ikastetxeko ikasleak marraztuko dituzte deskribapenetan oinarrituta. Marrazkien argazkia egingo da. Marrazkia eta deskribapena orri berean konbinatuko dira (adibidez, Word-en), eta proiektuaren webgunera igoko dira.

Aplikazio-iradokizuna: Word

Aldi berean, marrazkietarako egile-eskubideak errepasatuko dira. Egile-eskubideak Egile Eskubideen Ikasgelako materialen laguntzaz errepasatu daitezke.

Laburpena: Zure lanak – Zure eskubideak

Ikastetxeek aurrez ateratako argazkiekin aldera ditzakete marrazkiak. Nola asmatu zuen beste ikastetxeak marrazkiekin?

Lehen argazkiak

Ikasleek ikastetxearen inguruko edo etxetik gertuko leku bat aukeratuko dute banaka, bikoteka edo taldeka. Hilean behin leku bereko argazki bat egingo dute. Urtaroen aldaketa argi eta garbi adierazten den lekua izan beharko du. Aukera bat da udaberrian aukeratzea argazkiak ateratzeko lekua, eta udako hiletan argazkiak egitea.

Irudiak proiektuaren orrialdeetarako karpetetan gordeko dira.

Komeni da gogoratzea beste norbaiten argazkiak ezin direla zure erabilerarako igo baimenik gabe.

Iraila

Ikasleen inguruaren aurkezpena

Ikasleek argazkiak egingo dituzte ikastetxean/auzoan/hirian, eta haiekin puzzle bat egingo dute Interneten. Jokoa proiektuaren webgunean txertatuko edo estekatuko da. Ikastetxe proiektukideetan jokatuko da.

Aplikazio-iradokizuna: Jigsaw Planet

Aldi berean, argazkiak egiteko jardunbide egokiak eta norberaren argazkien egile-eskubideak berrikusiko dira.

Laburpena: Argazkiak egitea

Iraileko argazkia

Ikasleek aukeratutako lekuaren beste argazki bat egingo dute.

Urria

Urriko argazkia

Ikasleek aukeratutako lekuaren beste argazki bat egingo dute.

Azaroa

Azaroko argazkia

Ikasleek aukeratutako lekuaren beste argazki bat egingo dute.

Argazkiak muntatzea

Azaroan, udazkeneko hilabeteetan (iraila, urria eta azaroa) egindako argazkiak muntatuko dira. Ikasle edo talde bakoitzak bere lekuan egindako argazkiak bilduko ditu.

Lan egiteko modu asko daude. Aukeratutako lan-metodoa edozein dela ere, irudia edo artxiboa proiektuaren webgunera igoko da, ikusgai egon dadin.

 • Irudiak inprimatu, eta kartelak egingo dira haiekin. Ikasleek beren iritziak ere idatzi ahal izango dituzte irudien azpian. Kartelen argazkiak egingo dira.
 • Irudiak PowerPoint-en aurkezpen bihurtuko dira. Ikasleek irudietako girorako egokiak diren atzeko planoko irudiak eta diapositiben aurreratzeko modua aukeratzen praktikatu dezakete.
 • Irudiak Interneteko irudien collage bihurtuko dituzte, eta gorde egingo dituzte.

Aplikazio-iradokizuna: PhotoJoiner

Abendua

Ikastetxe proiektukidearentzako Gabonetako zorion-bideoa

Ikastetxeek Gabonak zoriontzeko bideo bat grabatuko dute ikastetxe proiektukidearentzat.

Aldi berean, bideo-proiektuarekin lotutako egile-eskubideen gaiak landuko dira.

Bideo-proiektu baten laburpena

Abenduko argazkia

Ikasleek aukeratutako lekuaren beste argazki bat egingo dute.

Urtarrila

Onlineko hiztegia

Nazioarteko proiektua:

Ikasleek erabakiko dute naturarekin, ingurumenarekin edo ikastetxearekin lotutako zer hitz irakatsi eta ikasi nahi dituzten beste herrialdeko hizkuntzan, eta haien marrazkiak egingo dituzte. Bi herrialdeetan, hitzak grabatuko dira, eta onlineko hiztegi bat sortuko da.

Espainiako proiektua:

Naturarekin, ingurumenarekin edo ikastetxearekin zerikusia duten hitzak aukeratu eta ikastetxeen artean partekatuko dituzte. Ikasleek haien marrazkiak egingo dituzte. Bi ikastetxeek hitz horiek ingelesez grabatuko dituzte eta onlineko hiztegi bat sortuko dute ikastetxeetako ikasle gazteagoei laguntzeko.

Aplikazio-iradokizuna: VoiceThread (irakasleak erregistratu behar du)

Urtarrileko argazkia

Ikasleek aukeratutako lekuaren beste argazki bat egingo dute.

Otsaila

Otsaileko argazkia

Ikasleek aukeratutako lekuaren beste argazki bat egingo dute.

Argazkiak muntatzea

Otsailean, neguan (abenduan, urtarrilean eta otsailean) hartutako irudiak bilduko dira. Azaroko atalean, zenbait lan-metodo aurkeztu dira.

Aplikazio-iradokizuna: PhotoCollage Interneten irudien collage bat sortzeko.

Martxoa

Kahoot-eko galdetegia

Bi ikastetxeek udazkeneko naturarekin zerikusia duten gaiei buruzko Kahooteko galdetegi bat sortuko dute. Proiektu erabat espainiarrean, irakasleek erabaki dezakete ikastetxe batean, adibidez, baietan zentratzea eta, bestean, perretxikoetan. Kahooteko galdetegian jolastuko da ikastetxe proiektukidearekin.

Aplikazioa: Kahoot

Komeni da erabakitzea ea Kahooteko profil berri komun bat sortzen den proiektu honetarako, horri esker bi irakasleek beren ikastetxean aukera izango baitute beste ikastetxeak sortutako jolasa hasteko. Bestela, irakasleek beren ikastetxean sortutako Kahootaren esteka bidaliko diote beste irakasleari, aurki dezan.

Kahooten galdetegietan, urtarrilean sortutako onlineko hiztegiko irudiak ere erabil daitezke, ikusteko ea proiektukideek gogoratzen duten gauzek beste hizkuntzan zer izen duten.

Martxoko argazkia

Ikasleek aukeratutako lekuaren beste argazki bat egingo dute.

Apirila

Apirileko argazkia

Ikasleek aukeratutako lekuaren beste argazki bat egingo dute.

Maiatza

Maiatzeko argazkia

Ikasleek aukeratutako lekuaren beste argazki bat egingo dute.

Argazkiak muntatzea

Udaberriko irudiak (martxoa, apirila eta maiatza) nahi bezala bilduko dira. Lehenago, azaroko eta otsaileko ataletan, bi tresna-proposamen aurkeztu dira.

Proiektuaren ebaluazioa

Irakasleak txantiloi bat sortuko du Answergardenen webgunerako, eta proiektuaren orrietan partekatuko du helbidea.

Ikasleek hitz desberdinekin deskribatuko dute proiektuan duten parte-hartzea.

Aplikazio-iradokizuna: Answergarden

Ekaina-uztaila

(Borondatezkoa, proiektuaren hasieran zein amaieran)

Ikasleek udan ere egin ditzakete aukeratutako lekuaren argazkiak, eta, horrela, urte osoa hartu argazkietan.

Udako hilabeteetako (ekaina, uztaila eta abuztua) irudiak ere bilduko dira nahi izanez gero.