Ikastetxeetarako CEDRO lizentzia

Ikastetxeek lizentziak eska ditzakete testu-lanak fotokopiatu eta partzialki eskaneatzeko, eta gero ikasleen artean partekatzeko.

Unibertsitateetako irakasleek, Jabetza Intelektualari buruzko Legearen 32.4 artikuluaren arabera, kopia partzialak egin eta kopia horiek ikastaroko intranetean parteka ditzakete, edo kopia horiek ikasleen artean bana ditzakete, baldin eta baldintza hauek betetzen badira: 

-Egintza horien helburu bakarra irakaskuntza-jarduerak argitzea izan behar da.

-Liburu baten kapitulu baten, aldizkari bateko artikulu baten edo antzeko argitalpen baten hedadura baliokidea soilik kopiatuko da, edo obra osoaren ehuneko 10i dagokion edukia; ondorio horietarako, berdin izango da kopia erreprodukzio-egintza batean edo hainbat erreprodukzio-egintzatan egitea.

Unibertsitateek ez dute baimenik eskatu behar erabilera horiek gauzatzeko, baina ordainsari bat eman behar diete CEDROri eta VEGAPi.

Unibertsitateek baimena eskatu behar dute erabilerak Jabetza Intelektualari buruzko Legearen 32.4 artikuluan baimendutakoa gainditzen badu.

Kopia digitala eta erabilera

Ikastetxeetarako CEDROren lizentziarekin, argitalpen inprimatuak eskaneatu eta testu-lanak kopiatu eta inprima daitezke. CEDROren lizentziak aukera ematen du, halaber, kopia ikastetxeko intranet batean eskuragarri jartzeko. CEDROren lizentziak estatuko zein atzerriko materiala barne hartzen du.

Lizentziaren arabera, formatu digitalean argitaratutako edo argitaratzen den materiala ere inprima daiteke. Praktikan, horrek esan nahi du, esate baterako, Internetetik inprimatu ahal izango direla lineako aldizkarietako artikuluak, formatu digitaleko argitalpenak, irakaslearen gida elektronikoak, edo beste material didaktiko batzuk.

Eskaneatutako materiala norberak sortutako material didaktikoaren zati gisa edo beste material didaktiko baten osagarri gisa kopiatu edo gorde daiteke. Materiala ikastetxeko sare itxian gorde daiteke ikasturtean zehar edo dagokion ikasketa-unitateak irauten duen bitartean, azken azterketara arte. Kopiatutako materialak dagokien irakaskuntza-taldearen eskura baino ezin dira jarri. Kopia digitalen mugei dagokienez, gehienez liburuen % 10 kopiatuko da, edo aldizkari bateko artikulu bat.

Fotokopiak

CEDROren ikastetxeetarako egile-eskubideen lizentziarekin, ia edozein argitalpen mota fotokopiatu daiteke, hala nola hezkuntza-erabilerarako liburuak edo aldizkariak. Baimenak nazioko zein atzerriko argitalpenak barne hartzen ditu.

Lizentziak liburuen % 10 edo aldizkari bateko artikulu bat soilik fotokopiatzeko baimena ematen du.

Ikastetxeetarako egile-eskubideen lizentziak ez du baimenik ematen testu-argitalpenen edo ordenagailu-eskuliburuen parte ez diren musika-partiturak, argazkiak eta ikusizko sorkuntzak kopiatzeko. 

Obra bat erabiltzean, haren ondoan egilearen izena adierazi behar da, jardunbide egokien arabera.

Irakaskuntzan, irudi- eta testu-materiala editatzea

Obra eraldatzearen barruan sartzen da obra itzultzea, egokitzea edo beste edozein modutan aldatzea, hartatik beste obra bat eratortzeko. Oro har, obra bat aldatzeko, baimena behar da.

Eraldaketaren ondorioz (itzulpena, egokitzapena, etab.) sortzen den obraren jabetza intelektualeko eskubideak eraldaketaren egileari dagozkio.

Hala ere, jatorrizko obraren egilearen baimena behar da eraldaketaren emaitzak zabaldu ahal izateko.

Urrutiko eta lineako hezkuntza

Ikastetxe edo institutu bateko urrutiko hezkuntzan, ikasleekin testuliburuak (osorik edo haien zati bat) partekatu nahi dituen irakasleak baimena eskatu behar du. Ikastetxeek eta institutuek CEDROren lizentzia eska dezakete testu-lanen kopia partzialak egiteko edo ikastetxeko intranetean kopia partzialak partekatzeko.

Ikerketa zientifikorako erreprodukzioa

Unibertsitateek bezala, ikerketa-zentro publikoek ere obra edo argitalpen inprimatuak edo inprimagarriak partzialki erreproduzitu, banatu eta publikoki komunika ditzakete, honako baldintza hauek aldi berean betetzen direnean:

a) Egintza horiek irakaskuntzarako eta ikerketa zientifikorako bakarrik egitea.

b) Egintza horiek muga hauek izatea: liburu baten kapitulu baten, aldizkari bateko artikulu baten edo antzeko argitalpen baten hedadura baliokidea, edo obra osoaren ehuneko 10i dagokion edukia; ondorio horietarako, berdin izango da kopia erreprodukzio-egintza batean edo hainbat erreprodukzio-egintzatan egitea.

c) Egintzak unibertsitate edo ikerketa-zentro publikoetan gauzatzea, bertako langileen bidez eta bertako bitarteko eta tresnekin.

Kopia partzialak erreprodukzioa egin den ikastegiko ikasleen eta irakasleen edo ikertzaileen artean bakarrik banatu ahal izango dira. Material hori intranet batean jarriko da eskuragarri, eta proiektu horretako ikasleak edo ikertzaileak bakarrik sartu ahal izango dira bertara.

Nahiz eta ikerketa-zentro publikoek ez duten baimenik behar erabilera horietarako, ordainsari bat eman behar diete eskubideen titularrei; CEDRO eta VEGAP erakundeek ordezkatzen dituzte titular horiek.

Kopiatutako materiala ikerketa-taldearentzat eskuragarri egon daiteke, ikerlana bukatu arte, barneko sare itxian.

CEDROren egile-eskubideen lizentziarekin irakaskuntzan materialak nola erabil daitezkeen erakusten duten adibideak

Lineako materiala

Institutu bateko Historiako irakasleak Bigarren Mundu Gerraren amaierari buruzko artikuluak kopiatu ahal izango ditu Espainiako eta beste herrialde batzuetako aldizkarietatik; kopia horiek ikasgelako lineako ingurune itxian erabili ahal izango ditu, bai eta PowerPoint aurkezpenetan ere, eta klasean banatu ahal izango ditu.

Ingeleseko klaseetan, ikasleek New York edo Erresuma Batuko aldizkariak balia ditzakete proiektuak egiteko, esate baterako, Broadwayko musikalei buruzko proiektuak egiteko. Proiektu horietan aldizkari eta webguneetako artikuluak edo irudiak kopiatu ditzakete.

Lineako aldizkari bateko iragarkiak ere kopiatu daitezke, komunikabideetako trebetasunei buruzko ikastaro batean banatzeko eta aztertzeko.

Argitalpen inprimatuak

Garai desberdinetako kontsulta-lanen zatiak digitaliza daitezke; hala, gai bera garai desberdinetan nola landu den azter daiteke; esate baterako, bitaminen gaia hamarkada desberdinetan nola tratatu den azter dezakegu.

Ekitaldien ekoizpena aztertzean, irakasleak jaialdiak eta ikuskizunak agertzen diren hainbat argitalpenetako irudiak eta testuak balia ditzake. Azterlan horretan, esate baterako, testuen kopia partzialak gorde daitezke ikastaroko plataforma itxi batean, eta webgunean ebalua daiteke antolatzaileak nola lortu duen ekitaldiaren izaera nabarmentzea.

Artikulu bat, komiki baten zati bat edo aldizkari bateko artikulu bat eskanea daiteke eta hura ikaskuntza-ingurune itxi batean eskegi daiteke, edo norberaren material didaktikoaren zati gisa erabil daiteke, esate baterako, PowerPoint aurkezpen batean.

Egile baten liburu desberdinetako orriak eskanea daitezke, eta, adibidez, ikasleei eska dakieke, ebalua dezatela, testu-laburpenetan oinarrituta, egileak nola eboluzionatu duen, edo alderatu ditzatela garai desberdinetako genero estilistikoak edo idatziak.