Miniobras de teatro ou minipelículas

Nun proxecto dunha miniobra de teatro ou minipelícula, a idea é aprender e practicar as habilidades dos dereitos de autor a través do teatro e a súa propia produción creativa e a busca de información. A través do teatro, o alumno ten a posibilidade de identificarse coas condicións do autor en diferentes situacións.

Axeitado para: ESO e Bacharelato

Consello:

En lugar dunha miniobra, tamén pode facerse unha minipelícula, unha animación ou simplemente un guión. A obra de teatro tamén pode realizarse na ensinanza de idiomas nun idioma estranxeiro.

Duración: 2-3 clases

1.ª clase planificación + ensaio,

2.ª clase representacións ou rodaxe e edición

3.ª clase representación de obras ou visionado de vídeos

Obxectivos:

 • practicar a busca de información, a produción creativa e as habilidades dos dereitos de autor
 • aprender habilidades de traballo en equipo e habilidades sociais
 • promover o compañeirismo e o espírito do nós
 • aprender habilidades de interpretación e de comportamento do público

No proxecto, pode facerse traballo en equipo con diferentes materias. É idóneo, en particular, para as materias de lingua española e literatura, historia, ciencias sociais, relixión, ética, artes visuais e música. O proxecto está relacionado cunha ampla gama de coñecementos.

Instrucións para o profesor

 • Facer miniobras de teatro ou minipelículas en grupos de 3-5 alumnos.
 • Cada grupo sorteará unha situación na máquina de obras de teatro e un personaxe para cada un. Para que cada grupo teña unha situación diferente, o sorteo deberá facerse coa clase no mesmo medio. A máquina de obras de teatro atópase na sala de vídeo e a través desta ligazón.
 • Tamén pode distribuír os alumnos entre grupos, situacións e papeis de personaxes xa creados ou pode deixar que os alumnos repartan os papeis. Pode realizar o sorteo do xeito tradicional sacando a ficha da situación e o personaxe, por exemplo, dun recipiente.
 • Hai un total de 8 situacións diferentes e un total de 3-5 papeis distintos para cada situación. As situacións e os papeis atópanse aquí.
 • Varios grupos poden facer a obra de teatro dunha mesma situación e os grupos poden estar compostos de 3 a 5 alumnos. Os alumnos tamén poden inventar outros papeis para a súa obra ou cambiar ou pensar nomes novos para os personaxes.
 • Imprima as fichas das situacións con antelación e reparta a cada grupo a súa folla onde se describe a situación, o escenario e os personaxes. As fichas para imprimir atópanse aquí.
 • Os alumnos farán xuntos o guión da obra de teatro. A miniobra de teatro ou a película poden durar, por exemplo, arredor de 5-10 minutos.
 • O obxectivo da obra consiste en tratar os dereitos de autor. En canto ao guión, preténdese considerar a importancia dos dereitos de autor para os autores e o impacto que un acontecemento e os actos de diferentes persoas poderían ter para as distintas persoas da obra.
 • Os alumnos poden buscar información sobre os dereitos de autor ao redactar o guión. Na páxina web cedro.org poden atopar información sobre os dereitos de autor.
 • Despois das obras, é bo debater xuntos sobre os dereitos de autor relacionados co tema da obra: por exemplo, que significan os dereitos de autor, que importancia teñen para os autores da industria creativa, como podería beneficiarme eu dos dereitos de autor e como podo respectar os dereitos de autor doutras persoas. Recompilamos para vostede enfoques para o debate no contexto de cada obra.
 • Cada obra é unha obra de teatro única creada polos seus alumnos. Xéranse dereitos de autor para os autores pola súa produción.

As instrucións para facer películas e animacións atópanse na Aula do Dereito de Autor:

Proxecto de película

Proxecto de animación

Instrucións para os alumnos

Facede unha miniobra de teatro da situación. Que ocorre na situación? Que impacto podería ter o acontecemento para diferentes persoas? Que cousas poderían pensar as persoas antes de actuar? Como poderían actuar as persoas de xeito diferente na situación?

Pensade nos acontecementos, sobre todo, desde o punto de vista dos dereitos de autor das persoas. Podedes buscar información sobre os dereitos de autor en Internet, por exemplo, na páxina web da Aula do Dereito de Autor (www.auladerechodeautor.org).

Podedes pensar nun nome para a vosa obra de teatro e tamén cambiar os nomes dos personaxes, se queredes.