3. Produción propia

 1. ESQUEMA, GUIÓN, PLAN
 2. USO DE DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS
  Como norma xeral, para usar as obras creadas por outras persoas, precísase o permiso do titular dos dereitos de autor. Os dereitos de autor protexen a forma de manifestación dunha obra. A información, as ideas, os principios, os métodos ou os argumentos contidos nunha obra poden usarse libremente, sempre que os escribas coas túas propias palabras ou os uses para crear a túa propia obra independente.

  Os dereitos de autor tamén son válidos en Internet. Para usar imaxes, textos e outras obras compartidos e publicados en Internet, tamén se precisa o permiso do autor. O autor puido autorizar o uso da súa obra, por exemplo, cunha licenza Creative Commons. Podes usar a obra segundo o permitido nas condicións da licenza.

  Comproba os permisos de uso para as diferentes obras no resumo dun proxecto.

  Para máis información sobre os permisos de uso das obras, consulta Coñecemento de dereitos de autor e Uso de obras
 3. CITAR TEXTO DUNHA FONTE
  En virtude da Lei de Propiedade Intelectual, poden tomarse citas dunha obra publicada sempre que se limiten a un fragmento, a súa incorporación se leve a cabo a modo de cita, análise, comentario ou xuízo crítico, concorra un fin docente ou de investigación e se indique o nome do autor e a fonte. Cando se cumpran estes requisitos do límite de cita, non se precisa o permiso do autor. A cita debe estar relacionada co tema que estás a tratar no teu texto ou presentación. Noutras palabras, a cita debe ter unha conexión relevante coa túa obra, onde usas a cita. As citas poden tomarse na medida necesaria para o fin. Ao citar unha obra, lembra mencionar sempre o nome do autor e a obra que se cita.

  Ao facer unha referencia, o contido do texto fonte segue sendo o mesmo que no texto orixinal: non debe distorsionarse a mensaxe nin cambiar o ton.

  Un texto pode utilizarse citándoo
  –         indirectamente, ou sexa, facendo referencia ao texto
  –         directamente, ou sexa, citando o texto.

Se citas o texto doutra persoa sen indicar a fonte ou reivindicas o texto doutra persoa como teu, trátase dunha cita non autorizada, ou sexa, de plaxio.

 1. CITAR AS FONTES
  Cando utilices unha obra creada por outra persoa, debes indicar sempre o nome do autor e a fonte conforme as boas prácticas. As citas incluídas no texto márcanse con comiñas e como referencia á fonte. Na bibliografía que se atopar ao final de ensaios, presentacións, proxectos ou outros escritos, pode verse a información máis detallada das fontes.

  Fai referencia ás fontes con precisión, por exemplo, para libros, revistas e outras fontes impresas, indícase a páxina exacta. Ademais da data de publicación, para as fontes de Internet, tamén se indica a data en que se consultou o sitio, xa que o contido do sitio web pode cambiar despois de lelo.

  Aquí podes atopar instrucións e exemplos para citar diferentes fontes de información.

  Nas universidades e os centros de ensino superior, existen diferenzas por disciplinas nos métodos para citar as fontes. Infórmate das prácticas do teu centro de ensino superior no teu campo de estudo.

  Presentar un traballo ou texto doutra persoa como propio é plaxio. O plaxio vulnera os dereitos do autor.

Cando se utilice a obra doutra persoa, sempre debe mencionarse o nome do autor e a fonte.

 1. COMPROBACIÓN DO OBXECTIVO E O ENFOQUE DA PRODUCIÓN PERSOALReflexiona sobre qué intención tiene tu producción, cómo cumple su propósito, cuál es la cantidad y la calidad de los datos y quiénes son los destinatarios.

Suxestión de tarefa:

Busca en Internet e outras fontes (libros, revistas, etc.) información relacionada co tema da clase ou a tarefa de aprendizaxe. Practica facendo referencias bibliográficas apropiadas aos materiais.

3. Produción propia