1. Elección e acoutación do tema

 1. Choiva de ideas
  Pensa no tema observando a contorna e seguindo, por exemplo, noticias e blogs.
 2. Conceptos clave ao descuberto
  Acouta a idea ou o fenómeno que estás considerando → busca as palabras clave correctas, os termos de busca → cambia ou engade termos para restrinxir e orientar os resultados da busca.
 3. Formación de palabras clave
  Precisas palabras clave para a busca sistemática de información sobre o teu tema. As palabras clave son termos clave que caracterizan o teu tema para axudarte a atopar información: libros, artigos relacionados co tema e información en liña. Para atopar palabras clave, fai primeiro unha listaxe de palabras cotiás que describan o teu tema. Ao introducilas na busca de palabras clave, por exemplo, en YSA (Tesauro Xeral Finés), obterás termos (científicos) máis precisos. Ademais, obterás unha visión xeral do teu tema con palabras clave combinándoas nun mapa conceptual.
 4. Selección de puntos de vista
  Elixe o enfoque do teu traballo. Por exemplo, argumenta a favor e en contra ou con exemplos para as conclusións.

Suxestión de tarefa:

Durante la clase, podéis practicar juntos la búsqueda de información o buscar sobre temáticas relacionadas con el tema de la tarea de aprendizaje. Pueden realizarse prácticas a modo de competición, quién encuentra la información necesaria más rápido.

1. Elección e acoutación do tema