4. Publicación da produción

 1. ELECCIÓN DA CANLE DE PUBLICACIÓN
  Pensa onde e como presentar a túa produción, onde debería publicarse e por que xusto aí.
 2. DEREITOS DE AUTOR POLO TEU TRABALLO
  O texto, a imaxe, a música, o vídeo e outros resultados do teu traballo creativo poden estar protexidos por dereitos de autor. A protección dos dereitos de autor significa que outras persoas non poden usar nin publicar a túa obra sen o teu permiso. Por exemplo, se non queres que o teu traballo ou unha foto que fixeras se publique ou comparta en Internet, non debe publicarse, por exemplo, nunha publicación do teu centro educativo ou compartirse en Internet ou nas redes sociais. No caso dos menores de idade, tamén se precisa o consentimento dos titores para usar unha obra.

  Os dereitos de autor xéranse polo simple feito da creación. Non se esixe rexistro ou o uso do símbolo de copyright. Os dereitos de autor son válidos ata que transcorreran 70 anos desde o falecemento do autor. Despois, a obra pode usarse sen o permiso do autor.

  Porén, non todos os tipos de producións están protexidos por dereitos de autor. A obra ten que ser o suficientemente  orixinal para estar protexida.

  Máis información sobre os dereitos de autor no Coñecemento dos dereitos de autor
 3. COMPROBACIÓN DOS PERMISOS DE PUBLICACIÓN
  Se utilizaches obras creadas por outras persoas no teu traballo, comproba que tes todos os permisos necesarios para usar e publicar as obras.

  A información sobre os permisos de uso e os dereitos de autor atópase nos resúmos dun proxecto da Aula do Dereito de Autor e no Uso de obras

  Tamén podes comprobar os permisos de uso necesarios coa axuda da máquina de resumos.

4. Publicación da produción