2. Busca de información

 1. PLANIFICACIÓN
  Fai un plan preliminar para obter o material: que materiais se precisan para a produción, onde conseguilos, como.
 2. OBTENCIÓN DO MATERIAL
  Obtén distintas fontes coa axuda dos buscadores de Internet e as bases de datos das bibliotecas.

Anota exactamente os datos do autor e da fonte.

 1. ESTRATEXIAS DE LECTURA, DATOS DAS FONTES E CRÍTICA DAS FONTES
  Precisas moitos tipos de información sobre o tema que elixas. Ademais da observación e a experiencia, obterás información a través da busca sistemática de información. Diferentes textos informativos axúdante a bosquexar o teu tema, definir os conceptos clave e constituír un todo do asunto que estás a tratar.

  Para que a túa busca de información sexa eficiente e o teu estudo o máis fluído posible, debes aprender distintas técnicas de lectura. Precisarás habilidades de lectura rápida, profunda e crítica nos teus estudos.

Suxestión de tarefa:

Busca de dúas a tres fontes diferentes relacionadas co tema da clase ou tarefa de aprendizaxe. A primeira será fiable e apropiada para a tarefa; a segunda será fiable, mais irrelevante, e a terceira non será para nada fiable e será irrelevante desde o punto de vista da tarefa. Despois de ler os textos, debatede xuntos como se identifica unha fonte fiable e apropiada e de onde xorde a falta de fiabilidade da fonte.

2. Busca de información