2. Recerca d’informació

 1. PLANIFICACIÓ
  Planifica d’on pots obtenir informació: quins materials necessites, on els pots aconseguir i com.
 2. OBTENCIÓ DEL MATERIAL
  Obtingues diferents fonts d’informació amb l’ajuda dels cercadors d’internet i les bases de dades de les biblioteques.

Anota exactament les dades de l’autor i de la font.

 1. ESTRATÈGIES DE LECTURA, DADES DE LES FONTS I AVALUACIÓ DE LES FONTS
  Necessites moltes fonts tipus d’informació sobre el tema que triïs. Per tant, a més de l’observació i l’experiència, has de fer una recerca sistemàtica d’informació. La informació de totes aquestes fonts t’ajudarà a esbossar el teu tema, definir-ne els conceptes clau i constituir un tot de la qüestió que estàs tractant.

  Per tal que la teva recerca d’informació sigui eficient has d’aprendre diferents tècniques de lectura. Necessitaràs habilitats de lectura ràpida, profunda i crítica en els teus estudis.

Suggeriment de tasca:

Busca dues o tres fonts diferents relacionades amb el tema de la classe o la tasca d’aprenentatge. La primera serà fiable i apropiada per a la tasca; la segona serà fiable però irrellevant, i la tercera no serà gens fiable ni rellevant des del punt de vista de la tasca. Després de llegir els textos, debateu junts com s’identifica una font fiable i apropiada i d’on sorgeix la falta de fiabilitat de la font.

2. Recerca d’informació