5. Avaluació

Pensa en la manera com pots rebre comentaris i suggeriments de millora sobre el teu treball.

Valora de quina manera s’han desenvolupat les teves habilitats relacionades amb la producció personal mentre treballaves.

Descarrega el formulari d’autoavaluació aquí.

5. Avaluació