3. Producció pròpia

 1. ESQUEMA, GUIÓ, PLA
 2. ÚS DE DIFERENTS TIPUS DE MATERIALS
  En general, per fer servir les obres creades per altres persones es necessita el permís del titular dels drets d’autor. Els drets d’autor protegeixen la forma de manifestació d’una obra. La informació, les idees, els principis, els mètodes o els arguments continguts en una obra els pots fer servir lliurement, sempre que els escriguis amb les teves pròpies paraules o els facis servir per crear la teva pròpia obra independent.

  Els drets d’autor també són vàlids a internet. Per fer servir imatges, textos i altres obres compartits i publicats a internet, també es necessita el permís de l’autor. L’autor ha pogut autoritzar l’ús de la seva obra, per exemple, amb una llicència Creative Commons. Pots fer servir aquesta obra segons el que permetin les condicions de la llicència.

  Comprova els permisos d’ús per a les diferents obres en el resum d’un projecte.

  Per a més informació sobre els permisos d’ús de les obres, consulta Coneixement dels drets d’autor i Ús de les obres
 3. CITAR TEXT D’UNA FONT
  En virtut de la Llei de propietat intel·lectual, es poden agafar citacions d’una obra publicada sempre que aquestes citacions es limitin a un fragment, que la seva incorporació es dugui a terme a mode de citació, anàlisi, comentari o judici crític, que hi hagi una finalitat docent o de recerca i que se n’indiqui el nom de l’autor i la font. Quan es compleixin aquests requisits del límit de citació, no es necessita el permís de l’autor. La citació ha d’estar relacionada amb el tema que estàs tractant en el teu text o en la teva presentació. En altres paraules, la citació ha de tenir una connexió rellevant amb la teva obra, on fas servir la citació. Les citacions es poden fer servir en la mesura necessària per a la finalitat. En citar una obra, recorda’t d’esmentar sempre el nom de l’autor i l’obra que se cita.

  En fer una referència, el contingut del text font continua sent el mateix que en el text original: cal no distorsionar-ne el missatge ni canviar-ne el to.

  Un text es pot utilitzar citant-lo
  –         indirectament, és a dir, fent referència al text, o
  –         directament, o sigui, citant el text.

Si cites el text d’una altra persona sense indicar-ne la font o reivindiques el text d’una altra persona com a teu, es tracta d’una citació no autoritzada, o sigui, de plagi.

 1. CITAR LES FONTS
  Quan utilitzis una obra creada per una altra persona, has d’indicar sempre el nom de l’autor i la font d’acord amb les bones pràctiques. Les citacions incloses en el text es marquen amb cometes i com a referència a la font. A la bibliografia que hi ha al final d’assajos, presentacions, projectes o altres escrits, s’hi pot veure la informació més detallada de les fonts.

  Fes referència a les fonts amb precisió; per exemple, per a llibres, revistes i altres fonts impreses, cal indicar-hi la pàgina exacta. A més de la data de publicació, per a les fonts d’internet també s’indica la data en la qual es va consultar el lloc, ja que el contingut del lloc web pot canviar després de llegir-lo.

  Aquí pots trobar instruccions i exemples per citar diferents fonts d’informació.

  A les universitats i els centres d’ensenyament superior, hi ha diferències per disciplines en els mètodes per citar les fonts. Informa’t de les pràctiques del teu centre d’ensenyament superior en el teu camp d’estudi.

  Presentar un treball o un text d’una altra persona com a propi és plagi. El plagi vulnera els drets de l’autor.

Quan s’utilitza l’obra d’una altra persona, sempre s’han d’indicar el nom de l’autor i la font.

 1. COMPROVACIÓ DE L’OBJECTIU I L’ENFOCAMENT DE LA PRODUCCIÓ PERSONALReflexiona sobre la intenció que té la teva producció, com compleix el seu propòsit, com són la quantitat i la qualitat de les dades i quines persones en són les destinatàries.

Suggeriment de tasca:

Busca a internet i altres fonts (llibres, revistes, etc.) informació relacionada amb el tema de la classe o la tasca d’aprenentatge. Practica elaborant referències bibliogràfiques apropiades per als materials.

3. Producció pròpia