Pot copiar-se, en un material didàctic propi, un dibuix explicatiu?

En el cas d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, es poden incorporar completes en una obra pròpia, d’acord amb el límit de citació.

Si no es compleixen els requisits del límit de citació, cal demanar autorització al titular de drets o a VEGAP.

More