Uns alumnes volen incloure imatges i música d’internet en el tràiler d’un llibre que han preparat. Necessiten permisos especials per fer-ho?

Per incloure música i imatges alienes en un tràiler es requereix autorització.

Afegir música de fons a una presentació de PowerPoint o similar és una sincronització, i es necessita un permís especial dels autors de la música.

També es pot sol·licitar l’autorització a SGAE o SEDA, sense perjudici dels drets que els puguin correspondre a altres titulars representats per AIE i AGEDI.

En el tràiler d’un llibre també es poden fer servir imatges elaborades o preses per un mateix, així com música de creació pròpia, o imatges i música d’ús lliure que es trobi a internet, com per exemple imatges amb llicència CC o materials amb un termini de protecció que hagi vençut.

More