9.9.2022

Les idees es poden utilitzar

La informació, les idees, les teories i els principis poden utilitzar-se lliurement.