9.9.2022

Quantitats de còpies permeses

Amb la llicència de CEDRO es poden fotocopiar 20 pàgines per publicació de publicacions impreses, com ara llibres o revistes. En partitures, poden copiar-se 10 pàgines.