Poden escoitarse podcasts no ensino?

Os podcast tamén poden estar protexidos por dereitos de propiedade intelectual, de xeito que para que poidan ser utilizados se debe contar con autorización do seu titular de dereitos.

É conveniente consultar as condicións de uso do servizo ou plataforma na que se atopan os podcasts. As condicións de uso dos servizos determinan con que finalidade e en que condicións pode utilizarse o servizo. Ao utilizar o servizo, o usuario comprométese a cumprir as condicións de uso do servizo.

Se o podcast pode escoitarse nun servizo cuxas condicións de uso permitan que o servizo se utilice exclusivamente para uso persoal, o podcast non poderá escoitarse no ensino sen autorización.

Porén, poderás remitir a ligazón aos alumnos para que o escoiten na casa. O uso docente non é un uso persoal. Comproba as condicións de uso do servizo antes de pór o podcast no ensino.

More