Instruccions de referència

CITAR UN LLIBRE 

Autor(s) del llibre. Any de publicació. Nom de l’obra. Editorial. 

Català Amigó, Joan Anton. 2019. Guia d’observació del cel per a nois i noies. Cossetània.

CITAR UNA PUBLICACIÓ 

Escriptor. Any de publicació. Nom de l’article. Nom de la publicació. Data de publicació o  número de la publicació. 

Garcia Quera, Núria. 2022. El gran mamífer del bosc: què fa i per on es mou l’os en un any,
des de l’època de zel fins a la cria. Descobrir Catalunya. Octubre de 2022. Número 291. Pàg.
62-84.

Egan, Timothy y Egan, Casey. 2016. Can the Selfie Generation Unplug and Get Into Parks? National Geographic. Octubre de 2016. 

CITAR UN ARTICLE D’UNA PUBLICACIÓ D’INTERNET 

Escriptor. Nom de l’article. Nom de la publicació (tipus de text). Número de la publicació o  data de publicació. Data de la referència/consulta. Disponibilitat: adreça web. 

Morán, Mercedes. ¿Conseguirá la Unión Europea hacer de internet un lugar más seguro?
(article web). El blog de CEDRO, 03/02/2022. Consultat el 12/10/2022. Disponible a
https://www.cedro.org/blog/articulo/blog.cedro.org/2022/02/03/conseguira-union-europea-internet-lugar-seguro.

FITXA ELECTRÒNICA 

Escriptor/editorial. Títol. (Tipus de text). Data de consulta. Disponibilitat: adreça web. 

Zoo de Barcelona. Llúdria comuna (fitxa electrònica). Consultada el 12/09/2022.
Disponible a: https://www.zoobarcelona.cat/ca/animals/lludria-comuna.

CITAR UNA IMATGE 

1. Fotografia o imatge d’un llibre, revista, etc. 

Nom de l’autor. 

Imatge: Garcia, Imma. 

2. Imatge d’una pàgina d’internet: 

Banc d’imatges/fotògraf. Nom de la imatge. Data en què es va consultar la pàgina.  Adreça web. 

Imatge: Museu Nacional d’Art de Catalunya. Ramon Casas: Ramon Casas i Pere
Romeu en un tàndem. Consultada el 10/10/2022. https://www.museunacional.cat/
ca/colleccio/ramon-casas-i-pere-romeu-en-un-tandem/ramon-casas/069806-000

3. Imatge d’una pàgina d’internet que té llicència CC: 

Nom del fotògraf. Llicència Creative Commons. Enllaç a la pàgina web/adreça web  de la imatge original. Data de consulta de la pàgina. 

Imatge: European Space Agency. CC BY-SA 3.0. Consultada el 12/10/2022.
https://open.esa.int/the-moon-by-smart-1/

CITAR PROGRAMES DE RÀDIO I TELEVISIÓ 

Nom del programa. Data d’emissió. Cadena o canal. 

30 minuts: La revolució forestal. 16/06/2022. TV3.

CITAR UNA ENTREVISTA 

Nom de l’entrevistat. Professió. Empresa/organització. Data de l’entrevista. 

Pérez, Juliana. Professora. Aula del Dret d’Autor. Entrevistada el 19/10/2016.

CITAR UN BLOG 

Nom de l’autor del blog. Títol de l’article. Data. Data de consulta de la pàgina. Adreça  web. 

Levrero, Norma. Els millors mercats de Nadal. El món ens espera. Publicació en el blog el
dia 16/09/2022. Consultat el 12/10/2022. Disponible a: https://elmonensespera.com/2022/09/16/els-millors-mercats-de-nadal/

CITAR MISSATGES TRANSMESOS EN XARXES SOCIALS I FÒRUMS DE DISCUSSIÓ 

Escriptor. Data en què es va compartir. Nom del fòrum de discussió o xarxa social.  Adreça de la pàgina d’internet. 

CEDRO @CEDRO 18/10/2016. Twitter.
https://twitter.com/Kopiosto/status/788312134040051712

L’ús dels missatges transmesos a les xarxes socials i els fòrums de discussió depèn de les  condicions d’ús dels seus serveis.